Jatkuva oppiminen

Suoritetut opintopisteet

Jatkuvan oppimisen koulutuksissa

Infografiikka, josta näkee suoritettujen opintopisteiden määrän jatkuvan oppimisen koulutuksissa vuosina 2018-2020.
Lähde: Peppi (TAMKin opiskelijarekisteri)

Avointen ammattikorkeakouluopintojen suosio lähes tuplaantui vuoteen 2019 verrattuna. Opintopisteitä suoritettiin 21 220, kun vastaava opintopistemäärä vuonna 2019 oli 11 950. Kasvuluku selittyy erityisesti polkuopintojen suosion lisääntymisellä.

Polkuopinnoissa tähtäimenä on tutkintokoulutus, ja opintoja tulee suorittaa tietty määrä, jotta voi saada opiskelupaikan. Polkuopiskelijat suorittivat puolet kaikista avoimessa AMKissa suoritetuista opinnoista. Joka kolmas avoimen AMKin opiskelija (430 opiskelijaa) opiskeli tutkinto-opiskelupaikkaan tähtäävällä avoimen polulla.

Kaikkiaan vuoden 2020 aikana avoimen ammattikorkeakoulun kautta opintoja suoritti 1360 henkilöä. Vuosina 2019 ja 2018 vastaavat luvut olivat 850 ja 720 henkilöä (lähde: Peppi-opintotietojärjestelmä).

Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen lisäksi jatkuvan oppimisen tarjontaan kuuluvat erikoistumiskoulutukset, täydennyskoulutus, yrityksille ja yhteisöille räätälöidyt koulutukset sekä koulutusvienti. Vuonna 2020 erikoistumiskoulutuksiin osallistui 171 opiskelijaa. Erikoistumiskoulutusten opiskelijamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 66 %. Täydennyskoulutukseen osallistui vuoden 2020 aikana noin 4000 opiskelijaa. Kasvaneen jatkuvan oppimisen opiskelijamäärän myötä myös kotimaan koulutuksen ja palveluiden tulot ovat kasvaneet viime vuosina tasaisesti.

Myytävä kotimaan koulutus ja palvelut (€)

Pylväsdiagrammi, josta näkee myytävän kotimaan koulutuksen ja palvelujen arvon euroina vuosina 2018-2020.
Lähde: SAP

Myytävä kansainvälinen koulutus on ollut kasvussa viime vuosina. Koronapandemia heikensi tilannetta huomattavasti vuonna 2020. EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevien lukuvuosimaksua maksavien opiskelijoiden määrä on kuitenkin kasvanut ja niiden osalta tuotot lisääntyneet. Kokonaisuutena  myytävän kansainvälisen koulutuksen tilanne heikkeni vuodesta 2019. Koulutusviennin lukuja esitellään tarkemmin Kansainvälisyys-osiossa.