Kansainvälisyys

TAMK – uusilla tavoilla kansainvälinen

Koronaviruspandemiasta huolimatta vuosi 2020 oli TAMKissa kansainvälisempi kuin koskaan. Muokkasimme monimuotoista kansainvälistä toimintaa nopeasti verkkomaailmaan sopivaksi. Verkossa toteutetut lukuisat kansainväliset koulutukset ja tapahtumat keräsivät osallistujia laajasti ympäri maailmaa. Saapuvia kansainvälisiä opiskelijoita tuimme uusin tavoin asettumisessa ja opintojen aloittamisessa poikkeuksellisessa tilanteessa.

Kansainvälisiä tapahtumia kampuksella ja verkossa

Tekniikan ja luonnonvara-alan kymmenes kansainvälisyysviikko ehdittiin toteuttaa tammikuussa 2020 paikan päällä Tampereella.

Media, musiikki ja taide -yksikkö reagoi koronatilanteen pahenemiseen nopeasti ja toteutti TAMKin ensimmäisen, kokonaan digitaalisen kansainvälisen viikon. Partnerikorkeakouluissa idea sai hyvän vastaanoton, ja osallistujamäärä kaikkiin viikon tapahtumiin oli isompi kuin koskaan.

Laadukas opetus tunnetaan maailmalla

Koulutusviennissä asiakkaitamme kiinnosti erityisesti opettajien digitaitojen kehittäminen nopeasti ja tehokkaasti. Koulutimme verkossa muun muassa varhaiskasvatuksen opettajia Kiinassa, perusopetuksen opettajia Barbadoksella ja korkeakoulujen henkilökuntaa Chilessä. Merkittävän avauksen teimme myös Keniaan sairaanhoitajien tutkintokoulutuksessa. Saimme TAMKiin 25 kenialaista sairaanhoitajaopiskelijaa koko tutkinnon ajaksi. TAMKin laadukas opetus tunnetaan nyt maailmalla, ja tätä työtä on hyvä jatkaa!

Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrä jatkoi kasvuaan. Tukipalveluiden kehittämistä teimme moniammatillisissa verkostoissa. Alueellisen International HUB Tampere -hankkeen Study and Stay -kokonaisuus kokosi alueen toimijat yhteen erityisesti kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymisen parantamiseksi. Rekrytoimme kansainvälistä henkilöstöä TAMKiin niin opetukseen, TKI-toimintaan kuin palveluihin.

Vuonna 2020 toteutimme kehittämisprojektin strategisten kv-kumppanuuksien vahvistamiseksi. Loimme määritelmän, jonka tarkoituksena on tukea sekä nykyisiä strategisia kumppanuussuhteita että toimia ohjaavana kuvauksena tulevaisuudessa. Strateginen kumppanuus perustuu yhteiselle käsitykselle kumppanuuteen panostamisesta ja korkeakoulujen välisestä kestävästä yhteistyöstä. Se kattaa TAMKissa kaikki toiminnot: koulutuksen, tutkimuksen ja alueellisen kehittämisen. Strateginen kumppanuus tähtää vaikuttamiseen niin, että kummankin korkeakoulun profiili ja asemointi vahvistuvat kansallisesti ja kansainvälisesti.

Virtuaalivaihtojen käytänteitä kehitimme niin ikään strategisten kv-kumppaneiden kanssa. Kehittämistyön lähtökohtana oli luoda kansainvälistymiselle kestävää, ympäristöystävällistä ja inklusiivista väylää perinteisen vaihtotoiminnan rinnalle. Yhteistyöllä pystyimme luomaan korkeakoulujen opiskelijoille myös entistä laajempaa etäopetustarjontaa.

Innovatiivisia hankkeita

Kansainvälistä hanketoimintaa on jatkettu aktiivisesti. Vuoden 2020 aikana olimme menestyksekkäästi mukana yli 60 kansainvälisen hankehakemuksen valmistelussa joko koordinaattorin tai partnerin roolissa.

TAMKin vuoden 2020 TKI-tekona palkittiin Erasmus+ -ohjelman korkeakoulusektorin kapasiteetinvahvistamishankkeet.

Teksti: Kirsi Jokipakka, kansainvälisten asioiden päällikkö & Carita Prokki, jatkuvan oppimisen palveluiden johtaja. Toimitus: TAMK viestintäpalvelut
Kirsi Jokipakan ja Carita Prokin kuvat: Saara Lehtonen

Tutustu teeman avaintietoihin -painike.

 

Lue lisää kansainvälisyydestä TAMKissa

TAMKin laatujärjestelmän auditointi

Vertaisoppiminen tarjosi loistavan tilaisuuden syventää strategista kumppanuutta, oppia yhdessä ja vaihtaa kokemuksia vaikuttavuudesta Hanze University of Applied Sciences, Groningenin (Alankomaat) kanssa.

Tapahtumat

Media, musiikki ja taide -osaamisyksikön ja kumppaneiden kansainvälinen viikko 20.–24.4.2020 virtuaalitoteutuksena.

Projektit ja hankkeet

INTENSE project. Utrechtin yliopiston vetämä ’kansainvälistymisprojekti’ opiskelijoille. Opiskelijoita ja asiakasyrityksiä neljästä eri maasta.

International HUB Tampere -hankkeen Study and Stay -kokonaisuus edistää kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymistä Suomeen.

Eurooppalainen korkeakouluallianssi

European ENGAGED University (EEU) kokoaa yhteen kuuden toisiaan täydentävän korkeakoulun merkittävät vahvuudet uudenlaiseksi eurooppalaiseksi korkeakouluksi.

Vaikuttavuus

Viemme suomalaista koulutusosaamista kehittyviin maihin ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteistyössä.

TAMKin koordinoima 4Steps-hanke auttaa raskaana olevia naisia ja vastasyntyneitä lapsia Vietnamissa ja Kambodzassa.