Koulutus

Tampereen ammattikorkeakoulu vetää puoleensa

Infografiikka, joka kuvaa TAMKin vetovoimaa hakijoiden keskuudessa.
Lähde: Vipunen.fi

TAMK on Suomen toiseksi vetovoimaisin ammattikorkeakoulu. Jokaista aloituspaikkaa kohden on lähes neljä ensisijaista hakijaa. Ensisijaisista hakijoista vajaa puolet tulee Pirkanmaalta. Hakijamäärä kasvoi 14,5 % edellisvuoteen verrattuna.

Lisäsimme tutkintokoulutuksen aloituspaikkoja, mikä näkyy opiskelijamäärissä. TAMKissa aloitti vuonna 2020 yli tuhat uutta opiskelijaa insinöörikoulutuksissa ja sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa. Myös tradenomi- ja medianomikoulutusten opiskelijamäärät ovat kasvussa.

Uudet opiskelijat

Taulukko, josta näkee uusien opiskelijoiden määrän eri aloilla vuosina 2018-2020.
Lähde: Vipunen.fi

Opiskelijamäärä

Infografiikka, joka kuvaa eri alojen opiskelijamäärää.
Lähde: Vipunen.fi

Tampereen ammattikorkeakoulu on yksi viidestä Suomen ammattikorkeakoulusta, jossa on mahdollista opiskella ammatillisia opettajaopintoja. TAMKissa voi suorittaa opettajan, opinto-ohjaajan sekä erityisopettajan pätevyyden. Opettajankoulutus on suosittua: sekä opiskelijamäärä että opinnot suorittaneiden määrä on kasvussa.

Opiskelijamäärä on kasvussa niin AMK- ja YAMK-tutkintokoulutuksissa kuin ammatillisessa opettajankoulutuksessakin. Vaikka vuosi 2020 oli poikkeuksellinen ja opetus järjestettiin pääosin etänä, suoritettiin TAMKissa vuoden aikana ennätysmäärä opintopisteitä. Perustutkinto-opiskelijat suorittivat yli 20 000 opintopistettä enemmän kuin vuonna 2019. Korkeakoulujen välisillä yhteistyösopimuksilla mahdollistettujen opintojen suorittaminen tuplaantui. Tampereella erityisesti yliopiston ja ammattikorkeakoulun välinen ristiinopiskelu on suosittua.

Työelämälähtöisyys on yksi opetuksen kulmakivistä. Opintoja suoritetaan perinteisen opetuksen lisäksi harjoitteluna työpaikoilla sekä osana korkeakoulun tai harjoittelupaikan TKI-hankkeita. TKI-opinnot ovat osa työelämän tutkimista ja kehittämistä. Tavoitteena on uuden tiedon löytäminen sekä tiedon käyttäminen uusien sovellusten löytämiseksi. Monipuolinen opintojen ja työelämän yhdistäminen mahdollistaa mielekkään oppimisen.

Valmistuneiden määrä

Infografiikka, joka kuvaa eri aloilta valmistuneiden määrää.
Lähde: Vipunen.fi, Peppi-opintotietojärjestelmä

Ammattikorkeakoulututkinnoista 2/3 opiskelijoista valmistui tavoiteajassa. Opintojen sujuva eteneminen ja tavoiteajassa valmistuminen on tärkeää niin opiskelijan itsensä kuin myös työelämän osaajatarpeen kannalta. Valmistuneiden määrät ovat kasvaneet viime vuosina ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa sekä ammatillisessa opettajankoulutuksessa. Sen sijaan ammattikorkeakoulututkinnoista valmistuneiden määrä on pienoisessa laskussa. Vuonna 2020 TAMK ylitti kuitenkin opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sopimansa tutkintomäärätavoitteet.

Työllistyminen

Infografiikka, joka kuvaa valmistuneiden työllistymistilannetta.
Lähde: AVOP- ja uraseurantakyselyt, Vipunen.fi

Valmistuvista 75 %:lla on työpaikka jo valmistumishetkellä, ja heistä reilu 70 % on töissä Pirkanmaalla. Erityisesti YAMK-tutkinnon suorittaneilla työtilanne valmistumisvaiheessa on hyvä. Parhaiten työllistyvät rakennusmestarit ja -arkkitehdit, sote-ammattilaiset sekä restonomit. Koronatilanne näyttää entisestään heikentäneen valmistuneiden muusikoiden ja musiikkipedagogien työllisyystilannetta. Sote-alan sisällä fysioterapeuttien työllistyminen heikkeni muihin alan tutkintoihin verrattuna. Yrittäjinä toimii aikaisempien vuosien tapaan reilu 4 % valmistuneista.

Vuosi valmistumisen jälkeen noin 9/10 tutkinnon suorittaneesta on töissä. Viisi vuotta valmistumisen jälkeen 83 % uraseurantakyselyyn vastanneista kokee, että pystyy edelleen hyödyntämään TAMKissa hankkimaansa osaamista nykyisessä työssään.