Henkilöstön avainluvut

Päätoimisen henkilöstön määrä

taulukko henkilöstömäärästä
Lähde: Mepco-henkilöstöjärjestelmä

TAMKin päätoimisen henkilöstön henkilötyövuosien määrä oli vuonna 2021 yhteensä 747 htv, josta opetushenkilöstön osuus 429 htv ja tuki- ja palveluhenkilöstön 318 htv. Htv pieneni prosentin vuodesta 2020. Vuoden 2021 alussa TAMKin tuki- ja palveluhenkilöstö talous-, projekti- ja hankintapalveluista sekä matkapalveluista siirtyi Tampereen yliopiston palvelukseen.

Tunnuslukuja henkilöstöstä

infograafi henkilöstön rakenteesta
Lähde: Mepco-henkilöstöjärjestelmä ja rekrytointijärjestelmä

TAMKissa oli vuonna 2021 työsuhteessa 882 henkilöä. Eläkkeelle vuoden 2021 aikana jäi 22 henkilöä keskimäärin 65 vuoden iässä. Uusia rekrytointeja toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin tehtiin 44. Henkilöstön keski-ikä on 48 vuotta.

Henkilöstö kouluttautui koronapandemiavuoden aikana paljon, erityisesti pedagogiikan ja digitaalisten välineiden osaamisessa. Henkilöstön HR-järjestelmään on ilmoitettu koulutustunteja yhteensä 9300 tuntia.