Talouden avainluvut

Merja Saarinen
Talouspäällikkö Merja Saarinen toteaa, että TAMKin vuoden 2021 tulos oli hieman budjetoitua parempi.

Vuosi 2021 elettiin edelleen koronapandemian ehdoilla. Talouden osalta pandemian vaikutukset näkyivät eniten kansainvälisessä toiminnassa. Liiketoiminnan myynnit, projektien toteutuminen ja kansainvälinen opiskelijavaihto kärsivät edelleen pandemiasta. Investointien osalta maailmanlaajuinen komponenttipula vaikeutti ja hidastutti investointien toteutumista.

TAMKin varsinaisen toiminnan tulos oli vuonna 2021 hieman budjetoitua parempi. Varsinaisen toiminnan ylijäämäksi muodostui + 593 235 euroa.

Ulkoisella rahoituksella toteutetut projektit jäivät budjetoidusta tavoitteestaan, samoin liiketoiminta. Liiketoiminnassa tilauskoulutuksia toteutettiin mm. Keniaan ja Latinalaiseen Amerikkaan. Poikkeuksellinen aika toi mukanaan myös uuden poikkeuksellisen rahoitusinstrumentin, EU:n REACT-EU-rahoituksen, jota saimme hyvin vuonna 2021. REACT-EU-välineellä (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) on tarkoitus tukea koronapandemian aiheuttamien vahinkojen korjaamista alueilla, joiden talous ja työllisyys ovat kärsineet erityisen paljon. REACT-EU-rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Rahoituksella tuetaan pk-yrityksiä, tutkimus- ja kehitystoimintaa, digitaalista osaamista sekä yritysten ja niiden henkilöstön muutoskyvykkyyden kehittämistä. REACT-EU-ESR projektien läpimeno% oli 57 ja REACT-EU-EAKR projektien läpimeno% oli 70.

1.1.2021 liikkeenluovutuksessa talous-, projekti- ja hankintapalvelut sekä matkapalvelut siirtyivät yliopiston hallinnoimaksi.

Investointeja pandemian tuomista komponenttipulan aiheuttamista haasteista huolimatta saatiin toteutettua n. 2,3 m€:lla. Investointirahoitusta käytettiin mm. oppimisympäristöjen kehittämiseen, laitteisiin ja koneisiin sekä rakennusten modernisointiin ja korjaamiseen.

Sijoitustoiminnassa realisoitumattomien sijoitusten tuotot kasvoivat vuoteen 2021 verrattuna yli 2,2 m€:lla.

 

infograafi tuloslaskelman tuottojen rakenteesta
Lähde: SAP

 

infograafi tuloslaskelman kujen rakenteesta
Lähde: SAP