Henkilöstökatsaus

Merja Jortikka.
Henkilöstöjohtaja Merja Jortikka toteaa, että korona-aika korosti osaamisen jakamisen tärkeyttä kollegojen välillä.

Uudistuksia muuttuvassa toimintaympäristössä

Vuonna 2021 toimintaamme leimasi vahvasti edellisen vuoden keväänä alkanut koronapandemia. Henkilöstön työn tukemiseksi otimme käyttöön erilaisia pedagogisia ratkaisuja sekä etätyön. Kampuksella työskentelevien terveysturvallisuuden varmistimme ohjeistuksin ja järjestelyin yhteistyössä henkilöstön kanssa. Kollegojen välinen osaamisen jakaminen osoittautui entistäkin tärkeämmäksi, joten järjestimme aktiivisesti virtuaalisia keskusteluja ja tapaamisia. Panostimme sosiaaliseen kanssakäymiseen etäyhteyksin – monissa tiimeissä vietettiin esimerkiksi virtuaalisia aamukahvihetkiä, joissa oli mahdollisuus vapaaseen keskusteluun.

Tiimin ja yksikön kollegojen kesken on hyvä ilmapiiri. Toisilta saa tarvittaessa kysyä neuvoa ja apua. Voi luottaa, että toiset tekevät oman työnsä hyvin.
– Siqni-henkilöstökysely 2021

Uudistuksilla kohti entistä vahvempaa organisaatiota

Teimme organisaatiouudistuksen, joka valmistui elokuussa 2021. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa TAMKin toimintaa muuttuvassa rahoitustilanteessa. Meillä on mahdollisuus vaikuttaa sote-kentän muutokseen, johon tarvitsemme uudenlaista osaamista. Voimme hyödyntää yrittäjyyden ja uudentyyppisen kestävän liiketoiminnan suomia kasvumahdollisuuksia sekä vahvistaa yhteistoiminnassa toteutettavaa kansainvälistä TKI-toimintaa ja koulutusta. Tämä edellyttää vahvoja toimintayksiköitä, TAMK-tasoista toiminnan suunnittelua ja toteuttamista sekä henkilöstöresurssien hyödyntämistä ja kehittämistä.

Työyhteisö on kehittymishaluinen ja tulevaisuuteen orientoitunut.
– Siqni-henkilöstökysely 2021

Näiden saavuttamiseksi muodostimme aiemmasta seitsemästä osaamisyksiköstä viisi uutta osaamisyksikköä. Yhdistimme kaksi sote-alan yksikköä yhdeksi sosiaali- ja terveysalan osaamisyksiköksi. Toisiaan tukevat liiketalous ja media yhdistettiin omaksi osaamisyksikökseen. Muita osaamisyksiköitämme ovat rakennettu ympäristö ja biotalous, teollisuusteknologia sekä pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri, johon sisällytettiin musiikin opetus.

Selkeytimme osaamisyksiköiden esihenkilötyötä siten, että osaamispäälliköt toimivat opetushenkilöstön lähiesihenkilöinä. Koko 45 ihmisen esihenkilöryhmä, hallinto- ja tukipalveluiden esihenkilöt mukaan lukien, saivat valmennusta työoikeuden, talouden ja johtamisen teemoista. Tiimimäisen toiminnan tukeminen oli yksi teemamme toiminnan ja henkilöstön kehittämisessä. Muita teemojamme olivat etätyö sekä sen vaatimat työvälineet ja johtaminen, pedagogiikka, laatuauditointi ja erilaiset substanssialueiden osaamisteemat. Syksyllä käsittelimme esihenkilöiden kanssa hybridityön käytäntöjä ja pelisääntöjä. Ne vaativat tarkempaa sopimista tiimeissä, jotta erilaisiin työssä vastaantuleviin tilanteisiin voidaan vastata mahdollisimman hyvin.

Monipuoliset ja sopivan haastavat työtehtävät kannustavat uuden oppimiseen ja ammattitaidon kehittämiseen.
– Siqni-henkilöstökysely 2021

Henkilöstö toi esiin niin onnistumisia kuin kehittämiskohteitakin

Marraskuussa 2021 toteutettu Siqni-henkilöstökysely nosti esiin asioita, joita henkilöstö pitää merkityksellisinä työssään. Henkilöstön mielestä hyvin toimivia asioita TAMKissa ovat yhteistyö opiskelijoiden ja kollegoiden kanssa, itsenäinen ja monipuolinen työ, oman osaamisen hyödyntäminen, mahdollisuus itsensä kehittämiseen, tasapuolisesti toimiva esihenkilötyö sekä työterveyshuolto, IT-tuki ja ePassi-etu. Kehitettäviä asioita ovat päätöksenteon läpinäkyvyys, keskustelu- ja palautteenantokulttuuri, organisaation ja henkilöstön tutuksi tekeminen, opetustyön arvostaminen sekä henkilöstön hyvinvoinnin varmistaminen. Syksyn tilatiivistysten ja muuttojen jälkeen toivottiin, että jatkossa henkilöstön osallistaminen olisi vahvempaa ja aikataulut selkeämpiä.

Teksti: Merja Jortikka, henkilöstöjohtaja
Toimitus: TAMKin viestintä ja markkinointi
Kuva: Saara Lehtonen

Tutustu teeman avaintietoihin