Jatkuvan oppimisen avainluvut

Suoritetut opintopisteet avoimessa ammattikorkeakoulussa

pylväsdiagrammi jatkuvan oppimisen suoritetuista opintopisteistä
Lähde: Peppi-opintorekisteri

Avointen ammattikorkeakouluopintojen suosio jatkoi kasvuaan. Opintopisteitä suoritettiin 24 064, kun vastaava opintopistemäärä vuonna 2020 oli 21 220. Polkuopiskelijat suorittivat lähes kaksi kolmasosaa kaikista avoimessa AMKissa suoritetuista opintopisteistä. Joka kolmas vuonna 2021 avoimessa AMKissa opintoja suorittanut opiskelija (470 opiskelijaa) opiskeli tutkinto-opiskelupaikkaan tähtäävällä avoimen polulla. Polkuopinnoissa tähtäimenä on tutkintokoulutus.

Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen lisäksi jatkuvan oppimisen tarjontaan kuuluvat erikoistumiskoulutukset, täydennyskoulutus, yrityksille ja yhteisöille räätälöidyt koulutukset sekä koulutusvienti. Vuonna 2021 erikoistumiskoulutuksiin osallistui 138 opiskelijaa. Täydennyskoulutukseen osallistui vuoden 2021 aikana noin 4800 opiskelijaa.

Myytävä kotimaan koulutus ja palvelut

pylväsdiagrammi myytävä kotimaan koulutus
Lähde: SAP

Koronapandemia on haastanut koulutusten ja palveluiden myyntiä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Kotimaan koulutusten ja palveluiden myynnissä jäätiin aiempia vuosia heikommalle tasolle. Sen sijaan kansainvälisen koulutuksen osalta tilanne kääntyi vuonna 2021 parempaan suuntaan myös koulutusviennin osalta. EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevien lukuvuosimaksua maksavien opiskelijoiden määrä on edelleen kasvanut. Koulutusviennin lukuja esitellään tarkemmin Kansainvälisyyden avainluvuissa.