Koulutus

Päivi Karttunen.
"TAMK säilytti edelleen paikkansa maan toiseksi vetovoimaisimpana ammattikorkeakouluna, mikä on vaikuttanut valintamenettelyjen kehittämiseen", koulutuksen vararehtori Päivi Karttunen kertoo.

Onnistumisia ja edistysaskeleita haasteiden keskellä

Koulutuksen vuosi 2021 kului edelleen poikkeusoloissa, ja pääosa opinnoista toteutui etä- ja monimuotototeutuksina. Korkeakouluyhteisön Teaching and Learning Centren, TAMKin kehittämispalvelujen ja ammatillisen opettajankoulutuksen voimin järjestimme monenlaista tukea etäopetuksen ja digitaalisen teknologian hyödyntämiseksi koulutusten toteutuksissa. Koulutuksen vuoteen vaikutti myös marraskuun laatuauditointi, jonka mittava itsearviointiprosessi jo sellaisenaan nosti esille vahvuuksiamme ja kehittämiskohteitamme.

Vaikka välillä on säätöä, niin rento ilmapiiri kuitenkin pysyy. Meidän omilla opettajillamme on ainakin ollut paljon joustoa poikkeuksellisessa tilanteessa, ja olen kokenut, että meistä on pidetty hyvää huolta.
– Vuosipalaute, Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma

Uusia toimintoja opiskelijoiden hyväksi

Pandemiasta huolimatta opiskelijoiden opinnot etenivät pääsääntöisesti hyvin ja 60 opintopistettä suorittaneiden määrä kasvoi, joskaan tutkintotavoitteille asetettua määrällistä tavoitetta ei saavutettu. Ammatillisten opettajankoulutusten valmistumismäärät sen sijaan olivat hyvät. Poikkeusaika vaikutti monin tavoin opiskelijoiden työhön, ja erityisesti hybridiopetustoiveet sekä opiskeluun kiinnittyminen osoittautuivat yhdeksi tulevienkin vuosien kehittämiskohteeksi.

Etäopetus ei ole sopinut minulle, mutta se johtuu siitä, etten osaa keskittyä yhtä hyvin kotona. Opettajat ovat tehneet parhaansa, jotta etäopiskelu sujuisi.
– Vuosipalaute, Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma

Teimme uusia avauksia opiskelijoiden hyvinvointia edistävässä toiminnassa. Työtä auttoi Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama TreSilienssi-hanke, jonka tuella kehitimme Parvi-kohtaamiskonseptia. Parvi kokoaa yhteen opiskelijoiden opintoja ja hyvinvointia tukevat toiminnot, ja se sisältää myös pienryhmätoimintaa, yksilöohjausta, vertaistukea, yhteisöllisiä tapahtumia sekä asiantuntijoiden pitämiä ryhmäinterventioita. Toiminnassa hyödynnetään verkkoa ja etäyhteyksiä.

Olen todella kiitollinen TAMKille siitä, että opiskelijoiden hyvinvointia tukevia palveluita on helposti saatavilla. Minulle on jäänyt tunne, että koulussa on välitetty minun hyvinvoinnistani eikä minua ole jätetty yksin pahan olon kanssa.
– Vuosipalaute, Terveydenhoitajan tutkinto-ohjelma

Työelämän muutoksissa mukana

Ammattikorkeakoulututkintojen osalta vuosi oli sekä määrällisen että laadullisen kasvun aikaa. Työvoimapulasta kärsiviä aloja tuettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. TAMK sai rahoituksen yhteensä 90 lisäaloituspaikkaan sosiaali- ja terveysalalle sekä rakennusmestarin ja tietojenkäsittelyn koulutuksiin. Ministeriö avasi myös haun uusiin koulutusvastuisiin osaajapulaan vastaamiseksi. TAMKin haku kohdistui työelämän tarpeista nousseeseen suuhygienisti (AMK) -koulutukseen. Haku tuotti tulosta, ja koulutusvastuu tulee voimaan 1.8.2023.

Vuoden aikana valmistelimme ja käynnistimme useita kehittämistoimenpiteitä, joilla tuetaan koulutuksen rakenteiden ja palveluiden uudistamista. Keskeinen toimenpide oli opetussuunnitelmauudistuksen käynnistäminen sekä pedagogisen osaamisen kehittämisohjelman valmistelu. Syksyllä toteutimme myös koulutusta ja oppimista tukevien asiakaslähtöisten palvelujen palvelumuotoiluprosessia, joka jatkuu edelleen. Koulutuksen palveluissa digitaalisten palvelujen kehittäminen eteni, ja saimme valmiiksi digitaalisen valmistumisprosessin, harkinnanvaraisen lisäaikahaun sekä vuoden 2022 alusta käyttöönotetun sähköisen tutkintotodistuksen.

TAMKin vetovoima pitää pintansa

TAMK säilytti edelleen paikkansa maan toiseksi vetovoimaisimpana ammattikorkeakouluna, mikä on vaikuttanut valintamenettelyjen kehittämiseen. Vuonna 2021 englanninkielisten koulutusten hakijamäärä kasvoi 18 %, ja hakijoista runsas 60 % oli EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta. Kevään valintakokeet toteutimme poikkeusoloissa, mikä vaati mittavan työpanoksen. Keväällä ammattikorkeakoulujen yhteisiin sähköisiin valintakokeisiin osallistui TAMKissa noin 8 000 hakijaa. Kokeet toteutettiin kahdeksana päivänä 15 koetilaisuudessa. Yhtenä väylänä tutkintoihin laajensimme avoimen AMKin polkua, ja yhteistyössä ammatillisen toisen asteen kouluttajien kanssa tehostimme väyläopintoja sekä pilotoimme valintakursseja. Valmistelimme myös ammattikorkeakoulujen yhteistä sähköistä kansainvälistä valintakoetta, jonka toteutus käynnistyi vuoden lopulla.

TAMK vaikutti kansainväliseltä koululta, jossa olisi paljon mahdollisuuksia.
– Uuden opiskelijan palaute, Bachelor’s Degree Programme in International Business

Kansainvälistyminen on yksi strategiamme painopisteistä, joten sitä toteutettiin koulutuksessa monin tavoin. Tutkintokoulutusten kansainvälisten opiskelijoiden määrä kasvoi edelleen, ja heitä on nyt noin 700. Yksi koulutusperäistä työllistymistä parantava toimenpide oli kaksikielisen sairaanhoitajakoulutuksen pilotti, jossa opiskelijoiden tavoite on saavuttaa työllistymisen mahdollistava suomen kielen taito. Teimme työllistymistä edistäviä toimia myös TalentBoost-rahoituksella, jossa keskityimme opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksien parantamiseen ja kansainvälisten palvelujen yhteen kokoamiseen esimerkiksi osallistumalla International House Tampere -toiminnan kehittämiseen. Valtakunnallisena SIMHE-korkeakouluyhteisönä kehitimme maahanmuuttajille suunnattuja ohjauspalveluita ja kielikoulutusta.

Millaista on opiskella TAMKissa? Kolme alumnia kertoo englanninkielisellä videolla:

Toista video YouTubessa (aukeaa uuteen välilehteen)

Teksti: Päivi Karttunen, koulutuksen vararehtori
Toimitus: TAMKin viestintä ja markkinointi
Kuva: Saara Lehtonen

Tutustu teeman avaintietoihin