Koulutuksen avainluvut

Tampereen ammattikorkeakoulu vetää puoleensa

infograafi koulutuksen avainluvuista
Lähde: Vipunen.fi

TAMK on Suomen kolmanneksi vetovoimaisin ammattikorkeakoulu. Jokaista aloituspaikkaa kohden on noin neljä ensisijaista hakijaa. Ensisijaisista hakijoista reilu puolet tulee Pirkanmaalta. Hakijamäärä kasvoi 6 % edellisvuoteen verrattuna.

Tutkintokoulutuksen aloituspaikkojen lisäys näkyy opiskelijamäärissä. TAMKissa aloitti vuonna 2021 yli tuhat uutta opiskelijaa insinöörikoulutuksissa ja sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa. Myös tradenomi- ja medianomikoulutusten opiskelijamäärät ovat kasvaneet edelleen.

Uudet opiskelijat

uudet opiskelijat
Lähde: Vipunen.fi

Opiskelijamäärä

opiskelijamäärä
Lähde: Vipunen.fi

Tampereen ammattikorkeakoulu on yksi viidestä Suomen ammattikorkeakoulusta, jossa on mahdollista opiskella ammatillisia opettajaopintoja. TAMKissa voi suorittaa opettajan, opinto-ohjaajan sekä erityisopettajan pätevyyden. Opettajankoulutus on suosittua: sekä opiskelijamäärä että opinnot suorittaneiden määrä on kasvussa.

Opiskelijamäärä on kasvussa myös AMK- ja YAMK-tutkintokoulutuksissa. Vaikka vuosi 2021 oli vuoden 2020 tapaan poikkeuksellinen ja opetus järjestettiin pääosin etänä, suoritettiin TAMKissa vuoden aikana ennätysmäärä opintopisteitä. Perustutkinto-opiskelijat suorittivat n. 10 000 opintopistettä enemmän kuin vuonna 2020, mikä johtuu osittain opiskelijamäärän kasvusta.

Työelämälähtöisyys on yksi opetuksen kulmakivistä. Opintoja suoritetaan perinteisen opetuksen lisäksi harjoitteluna työpaikoilla sekä osana korkeakoulun tai harjoittelupaikan TKI-hankkeita. TKI-opinnot ovat osa työelämän tutkimista ja kehittämistä. Tavoitteena on uuden tiedon löytäminen sekä tiedon käyttäminen uusien sovellusten löytämiseksi. Monipuolinen opintojen ja työelämän yhdistäminen mahdollistaa mielekkään oppimisen.

TAMKin pyrkimyksenä on lisätä kansainvälisyyttä kaikessa toiminnassaan. Tämä näkyy mm. siinä, että viime vuosien aikana vieraskielisen opetuksen opintopisteiden määrä on lisääntynyt kasvavalla tahdilla. Vuoteen 2020 verrattuna kasvua tuli 18 %.

Valmistuneiden määrä

valmistuneiden määrä
Lähde: Vipunen.fi

Reilu 2/3 ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista valmistui tavoiteajassa. Opintojen sujuva eteneminen ja tavoiteajassa valmistuminen on tärkeää niin opiskelijan itsensä kuin myös työelämän osaajatarpeen kannalta. Vuonna 2021 TAMK tavoitti Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sopimansa tutkintotavoitteet ammatillisen opettajankoulutuksen osalta. YAMK-tutkintojen määrä kasvoi vuodesta 2020, mutta AMK-tutkintojen määrä on ollut muutaman vuoden laskusuunnassa.

Työllistyminen

työllistyminen
Lähde: AVOP- ja uraseurantakyselyt

Valmistuvista 78 %:lla on työpaikka jo valmistumishetkellä, ja heistä reilu 70 % on töissä Pirkanmaalla. Erityisesti YAMK-tutkinnon suorittaneilla työtilanne valmistumisvaiheessa on hyvä. Parhaiten työllistyvät rakennusmestarit ja -arkkitehdit, sote-ammattilaiset sekä tradenomit. Yrittäjinä toimii aikaisempien vuosien tapaan reilu 4 % valmistuneista.

Vuosi valmistumisen jälkeen noin 9/10 tutkinnon suorittaneesta on töissä. Viisi vuotta valmistumisen jälkeen 83 % uraseurantakyselyyn vastanneista kokee, että pystyy edelleen hyödyntämään TAMKissa hankkimaansa osaamista nykyisessä työssään.