Koulutusmäärien kehitys

Opiskelijamäärän kehitys

AMK-tutkintoa opiskelevat

taulukko opiskelijamäärän kehityksestä AMK
Lähde: Vipunen.fi

AMK-opiskelijoiden määrä on kasvanut kahtena viime vuonna noin 300 opiskelijalla vuodessa. Vuonna 2021 AMK-opiskelijoita oli 9426.

YAMK-tutkintoa opiskelevat

taulukko opiskelijamäärän kehityksestä YAMK
Lähde: Vipunen.fi

YAMK-opiskelijoiden määrä on kasvanut lähes 100 opiskelijalla vuodessa viimeisen kahden vuoden aikana. Vuonna 2021 YAMK-opiskelijoiden määrä oli 972.

Ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijat

taulukko ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijoista
Lähde: Vipunen.fi, Peppi-opintorekisteri

Ammatillisessa opettajankoulutuksessa opiskellaan opettajiksi, erityisopettajiksi ja opinto-ohjaajiksi. Vuonna 2021 opiskelijamäärä oli 525.

Valmistumismäärien kehitys

AMK-tutkinnon suorittaneet

taulukko valmistumismäärien kehityksestä AMK
Lähde: Vipunen.fi

AMK-tutkinnon suorittaneiden määrä jäi vuonna 2021 alle 1600 valmistuneeseen. Kahtena aiempana vuotena tutkintomäärä on ollut suunnilleen 1750.

YAMK-tutkinnon suorittaneet

taulukko YAMK-tutkinnon suorittaneista
Lähde: Vipunen.fi

YAMK-tutkinnon suorittaneiden määrä on kasvanut vuosittain. Vuonna 2021 valmistuneiden määrä oli jo 336.

Ammatillisen opettajankoulutuksen suorittaneet

Taulukko ammatillisen opettajankoulutuksen suorittaneista
Lähde: Vipunen.fi

Ammatillisen opettajankoulutuksen suorittaa vuosittain noin 240 henkilöä. Valtaosa suorittaa ammatillisen opettajankoulutuksen ja noin 20 opinto-ohjaajan tai erityisopettajan koulutuksen.