Jatkuva oppiminen

Carita Prokki ja Lea Yli-Koivisto.
"Opintotarjonnassa otetaan huomioon muuttuvan työelämän osaamistarpeet", kertovat ulkoisen rahoituksen ja kansainvälisyyden johtaja Carita Prokki ja jatkuvan oppimisen päällikkö Lea Yli-Koivisto.

Jatkuvaa oppimista tarvitaan muuttuvassa maailmassa

Vuonna 2021 jatkuvan oppimisen toimintaa leimasivat koronapandemian aiheuttamat haasteet. Asiakkaiden tarpeet, terveysturvallisuus sekä kuukausittain vaihtuvat viranomaisten suositukset vaativat meiltä alituista tasapainoilua. Kaikesta huolimatta TAMKin Tree – Jatkuvan oppimisen palveluissa jaettiin suoritetuista koulutuksista noin 2 500 todistusta. Mukaan on laskettu sekä kotimaahan että ulkomaille suunnatut koulutukset. Määrä on suuri ja kertoo jatkuvan oppimisen tarpeellisuudesta muuttuvassa maailmassa.

Mielestäni erittäin hyvin järjestetty koulutus. Monesta osiosta sain hyviä käyttökelpoisia keinoja ja ideoita päivittäiseen työhöni. Mieletöntä, miten hyvät tilat ja puitteet koululla on ja miten helppoa on hakea tietoa kirjastosta sekä eri hakukoneista.
– Opiskelijan palaute, Neurologisen fysioterapian koulutus

Lanseerasimme TAMKin kolmiportaisen maksullisen kumppanuusmalliajattelun yrityksille ja yhteisöille. Vähän yllättäenkin yhteistyösopimukset yrityskentän kanssa ovat saavuttaneet erinomaisen suosion lyhyessä ajassa. Toinen mielenkiintoa herättävä erikoisuus on TAMKin laboratoriopalvelut erilaisine mittaus- ja testauspalveluineen, joilla on oma vakiintunut asiakaskuntansa ja erittäin ammattitaitoiset testaajat.

Opit menivät suoraan hyötykäyttöön. Sain koulutuksen aikana vastauksia ja ratkaisuja myös omiin projekteihini.
– Opiskelijan palaute, Infrarakentamisen työnjohdon täydennyskoulutus

Opintotarjonta seuraa aikaansa

Erikoistumiskoulutusten tarjonta oli tuttuun tapaan monipuolinen. Koronatilanteesta huolimatta koulutusten hakijamäärät olivat hyviä.

TAMK on ollut aloitteellinen kulttuurialan erikoistumiskoulutusten suunnittelussa. Uutena avauksena toteutimme rahoitushakemuksen Opetus- ja kulttuuriministeriölle Visual Effects Artist for Audiovisual Productions (VFX) -erikoitumiskoulutuksen käynnistämiseksi. Koulutus vastaa elokuva- ja pelialan osaajien kasvavaan kysyntään niin Tampereen seudulla kuin valtakunnallisestikin. Alan yritykset osallistuivat aktiivisesti hakemusprosessiin, mikä antaa erinomaiset lähtökohdat koulutuksen toteuttamiseen. Tavoitteenamme on käynnistää koulutus vuonna 2022.

Koen saaneeni hyvän katsauksen alaan kokonaisuutena ja varsinkin järjestäjän työnkuvaan. Olen oppinut lisää itsestäni ja siitä millainen työ sopii minulle.
– Opiskelijan palaute, Kuvauspaikkajärjestäjän täydennyskoulutus

TAMK oli mukana myös toisen merkittävän kulttuurialan erikoistumiskoulutuksen valmistelussa. Av-johtamisen ja tuotannon erikoistumiskoulutuksen suunnittelu käynnistyy yhteistyössä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa vuonna 2022.

Olemme uudistaneet avoimen amkin opintotarjontaamme vastaamaan työelämän osaamistarpeita. Olemme esimerkiksi luoneet uusia väyliä osaamisen päivittämiseen ja tutkintojen suorittamiseen. Olemme tiivistäneet yhteistyötä toisen asteen kouluttajien kanssa lisäämällä sekä väyläopintoja ammatilliselle toiselle asteelle että opintotarjontaa lukiolaisille. Nostimme avoimen amkin opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi valittavien määrää. Sosiaali- ja terveysalan osaajapulan helpottamiseksi tarjoamme non-stop polkuopinnot opistotutkinnon suorittaneille sairaanhoitajille, jotta he voivat päivittää tutkintonsa amk-tutkinnoksi.

Teksti: Carita Prokki, johtaja, ulkoinen rahoitus ja kansainvälisyys ja Lea Yli-Koivisto, jatkuvan oppimisen päällikkö
Toimitus: TAMKin viestintä ja markkinointi
Kuvat: Saara Lehtonen

Tutustu teeman avaintietoihin