Kansainvälisyyden avainluvut

Kansainvälisyys tutkintokoulutuksessa

infograafi kansainvälisyys tutkintokoulutuksessa
Lähde: Peppi-opintorekisteri

Kansainvälisten opiskelijoiden määrä kasvoi aikaisempien vuosien tapaan. Vuonna 2021 TAMKissa opiskeli 707 ulkomaalaista tutkintokoulutuksen tai opettajankoulutuksen opiskelijaa. Vuoteen 2020 verrattuna määrä kasvoi 12 %. Jo vuosia jatkunut kansainvälisten opiskelijoiden määrän kasvu näkyy myös valmistuneiden osaajien määrässä: kansainvälisten opiskelijoiden suorittamat AMK-tutkinnot lisääntyivät 13 % ja YAMK-tutkinnot 32 % vuodesta 2020.

Kansainvälisyys on osa TAMKin kaikkea toimintaa. Kansainvälisen tutkintokoulutuksen rinnalla kaikilla TAMKin tutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osia opinnoistaan ulkomailla. Koronapandemian aiheuttamista matkustusrajoituksista huolimatta reilu 70 % vuonna 2021 valmistuneista koki, että TAMKissa opiskellessa oli hyvät mahdollisuudet suorittaa työharjoittelu ja/tai opiskelijavaihto ulkomailla (AVOP-kysely).

Opiskelijaliikkuvuus

pylväsdiagrammi opiskelijaliikkuvuus
Lähde: Vipunen.fi

Vuosi 2021 oli vuoden 2020 tapaan koronapandemian vuoksi hyvin poikkeuksellinen. Opiskelijavaihtoja peruuntui edelleen ja luvuissa jäätiin hyvin heikolle tasolle verrattuna aikaan ennen koronapandemiaa.

Henkilöstöliikkuvuus

pylväsdiagrammi henkilöstöliikkuvuus
Lähde: Liikkuvuusjärjestelmä SoleMove

Opiskelijoiden liikkuvuuden tapaan myös henkilöstön liikkuvuus oli hyvin vähäistä vuonna 2021. Pääosan vuodesta matkustamista suositeltiin välttämään. TAMK toimii kansainvälisessä korkeakoulujen yhteistyöverkostossa 355 parnerikorkeakoulun kanssa 55 eri maassa. Verkoston kautta opiskelijoille ja henkilöstölle tarjotaan mahdollisuuksia vaihtoihin, yhteistyöprojekteihin sekä kaksoistutkinto-opintoihin.

Myytävä kansainvälinen koulutus

pylväsdiagrammi myytävä kansainvälinen koulutus
Lähde: SAP ja Lyyti

Myytävän kansainvälisen koulutuksen kasvua selittää erityisesti EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten tutkinto-opiskelijoiden määrän lisääntyminen. Tärkeää on kuitenkin, että myös koulutusviennin osalta lähestyttiin vuoden 2019 tasoa.

Ulkomaisen henkilöstön määrä oli vuonna 2021 henkilötyövuosina mitattuna 12,7.