Kehittämistä yhdessä

Mikko Naukkarinen.
Palvelujohtaja Mikko Naukkarinen vastaa TAMKissa palveluiden kehittämisestä.

Korkeakouluyhteisön ydintehtävissä kehitytään vaikuttavasti – yhdessä

TAMK kehittää tamperelaista korkeakouluyhteisöä yhdessä Tampereen yliopiston kanssa. Vaikuttavinta yhdessä kehittäminen on ydintehtävissä: erityisesti oppimisympäristöjen jakamisessa, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhteishankkeissa sekä alueellisessa ja valtakunnallisessa kehittämisessä muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi tuotamme keskitetysti tukipalveluja toisillemme. Vuoden 2021 lopulla toteutetussa TAMKin ulkoisessa laatuauditoinnissa haastatellut kertoivat olevansa tyytyväisiä vapaavalintaisena auditointikohteena olleisiin korkeakouluyhteisön yhteisiin palveluihin.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus myönsi TAMKille laatuleiman seuraavaksi kuudeksi vuodeksi. Auditointiraportissa TAMKia kuvataan osaavaksi ja innostavaksi työyhteisöksi, joka kannustaa yhteiskehittämiseen.

TAMK tuottaa myös Tampereen yliopistolle liikuntapalvelut sekä tila- ja kiinteistöpalvelut, joista yliopiston ostama osuus oli yli seitsemän miljoonaa euroa. Vastaavasti ostimme yliopistolta hankinta-, kirjasto-, laki-, matka-, talous- ja tietohallintopalveluja yli 5,5 miljoonalla eurolla.

Yhteiset palvelut ovat pystyneet laajentamaan ja syventämään TAMKille tuotettuja palveluita, joita sillä ei itse tuotettuna olisi ollut mahdollista tuottaa.
– Kansallinen korkeakoulujen arviointikeskus, auditointiraportti 2021

Koko korkeakouluyhteisölle tuotettavien palveluiden laadun seurannasta on sovittu keskinäisissä palvelusopimuksissa. Sitä seurataan palvelukohtaisilla palautteilla ja mittareilla sekä palveluiden yhteisellä vuosittaisella asiakastyytyväisyyskyselyllä. Vuoden 2020 kyselyssä yleisarvosanojen keskiarvo oli yli neljä asteikolla 1–5.

Oman kokemukseni perusteella olen ollut tyytyväinen palveluihin! Asiat ovat toimineet ja hoituneet ajallaan. Henkilökunta on ystävällistä ja yhteistyökykyistä!
– Kysely Tampereen korkeakouluyhteisön yhteisistä palveluista 2021

Yhtenä yhteistoiminnan ilmentymänä avattiin pelillisyyden tutkimuksen ja soveltamisen esittelyyn painottuva Paidia-tila Tampereen uudella Nokia Arenalla. Se on tulevina vuosina korkeakoulujen toimintaa sadoille tuhansille kansalaisille avaava näyteikkuna.

Korkeakouluyhteisön Teaching and Learning Centre (TLC) on panostanut vuonna 2021 edelleen digipedagogiikan kehittämiseen sekä arviointiosaamisen vahvistamiseen erilaisten aktiviteettien kautta. TLC on järjestänyt erilaisia tilaisuuksia, osallistunut eri puolilla korkeakouluyhteisöä tapahtumiin ja yksikköpäiviin sekä käynyt keskustelua tiedekuntien ja osaamisyksiköiden kanssa tehtävästä verkostoyhteistyöstä. Yhteisen koulutussuunnittelun tavoitteena on ollut tehdä yhteistyötä korkeakoulujen kesken, löytää synergiaetuja ja välttää päällekkäistä työtä. Koulutuskalenteri on suunniteltu siten, että se on tukenut molempien korkeakoulujen opetuksen ja opetussuunnitelmatyön sykliä.

Teksti: Mikko Naukkarinen, palvelujohtaja
Toimitus: TAMKin viestintä ja markkinointi
Kuva: Saara Lehtonen