TKI-toiminta

Kirsi Viskari.
Kirsi Viskari iloitsee TKI-toiminnan onnistumisista ja kasvusta koronasta huolimatta.

Nousujohteinen TKI-toiminta pureutuu ajankohtaisiin haasteisiin

Vuoteen 2021 mahtui muutama merkittävä onnistuminen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) rintamalla. Keväällä käynnistyi kestävän globaalin ruokatuotannon Horizon2020-rahoitteinen hanke FUSILLI, joka on TAMKin ensimmäinen puiteohjelmahanke. Syksyllä saimme Suomen Akatemian FIRI-infrastruktuurirahoituksen teknologiavalmiuden vahvistamiseen.

Toisen koronavuoden osalta TKI-toiminnan tekijät ansaitsevat ison kiitoksen. Haasteista huolimatta toiminta kehittyi hienosti ja ulkoisen rahoituksen kasvu jatkui.

TKI-toiminnassa näkyi vahvasti suuntautuminen ajankohtaisiin haasteisiin. Tästä esimerkkeinä hanke Pintahygienian kehittäminen muuttuvassa epidemiatilanteessa sekä useat etä- ja digityön osaamisia kehittävät ja opiskelijoiden jaksamista ja hyvinvointia edistävät hankkeet. Vaikuttavuuteen panostettiin kohdentamalla viestintää niin, että tulokset ja vaikutukset olivat viestinnän kärkinä.

Julkaisujen määrä jatkoi kasvuaan edellisvuoden 671 julkaisusta 824 julkaisuun vuonna 2021. Julkaisujen määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2019, jolloin julkaisuja oli 407. Erityisesti avointen julkaisujen suuri osuus toteuttaa hienosti avoimen tieteen ja tutkimuksen tahtotilaa.

Kokonaisuutena ulkoinen TKI-rahoitus kasvoi hieman ollen 5,1 M€ (5,0 vuonna 2020). Tämä on koronan pitkittyessä hyvä saavutus erityisesti kansainvälisten hankkeiden osalta.

Yhteisten kehittämishankkeiden ja verkostoyhteistyön kautta yhteistyö on rakentunut monimuotoiseksi.
– Sidosryhmätutkimus

Kansainvälisyyden kehittämisessä tehtiin iso strategiaa toteuttava muutos, kun organisaatiota muokattiin niin, että kaikkien kansainvälisyyteen liittyvien asioiden koordinointi keskitettiin yhteen paikkaan. Samalla muodostettiin niin kutsutut maanosatiimit, joiden kenttään kuuluu niin koulutusyhteistyön kuin TKI-toiminnan ja liiketoiminnan yhteistyön kehittäminen. Samalla lailla ulkoisen rahoituksen yksikköön koottiin kaikki rahoitusosaaminen. Näillä toimilla pyritään vahvistamaan TAMKin vaikuttavuutta ja kilpailukykyisyyttä entisestään. Lisäksi käynnistettiin kumppanuustoiminnan systematisointikehitys.

Tutustu TKI-toiminnan asiantuntijoihimme englanninkielisillä videoilla:

Toista video YouTubessa (aukeaa uuteen välilehteen)

Toista video YouTubessa (aukeaa uuteen välilehteen)

Toista video YouTubessa (aukeaa uuteen välilehteen)

Toista video YouTubessa (aukeaa uuteen välilehteen)

Teksti: Kirsi Viskari, vararehtori, TKI-toiminta
Toimitus: TAMKin viestintä ja markkinointi
Kuva: Saara Lehtonen

Tutustu teeman avaintietoihin