Kestävä kehitys

Eeva-Liisa Viskari ja Eveliina Asikainen.
Eeva-Liisa Viskari (vas.) ja Eveliina Asikainen kuuluvat työryhmään, joka edistää kestävän kehityksen asioita TAMKin kaikissa toiminnoissa.

Kohti aidosti kestävää TAMKia

Vuoden 2021 alussa TAMKin kestävän kehityksen työtä vahvistettiin muodostamalla uudistettu kestävän kehityksen työryhmä. Työryhmään valittiin Eija Syrjämäki (koordinaattori), Eveliina Asikainen, Eeva-Liisa Viskari, Saana Raatikainen, Maria Maljanen, Sampo Saari sekä opiskelijoiden edustajina Joonas Soukkio ja Arttu Laukkanen. Ryhmän tehtävänä on pitää yllä kestävän kehityksen näkökulmaa ja tukea kestävyyttä edistävien toimintamallien käyttöönottoa kaikissa TAMKin toiminnoissa.

Vuonna 2021 hiilijalanjälkilaskennan kehittäminen oli yksi Tampereen korkeakouluyhteisön kestävyystyön painopiste. Opetus- ja kulttuuriministeriön linjausten ja ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen linjausten mukaisesti TAMK tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Korkeakouluyhteisön hiilijalanjälkilaskennan työryhmän puheenjohtajina toimivat Kirsi Viskari ja Marja Sutela, ja ryhmän työskentelyyn osallistui noin 40 henkilöä koko korkeakouluyhteisöstä. Toinen hiilijalanjälkilaskenta osoitti konkreettisesti, miten matkustamisen vähentyminen pandemia-aikana pienentää hiilijalanjälkeä. TAMKin hiilijalanjälkilaskenta saavutti myös kansainvälistä tunnustusta. TAMK raportoi hiilijalanjälkensä osana SDG Accord -sitoumukseen (linkki englanninkieliseen sisältöön) kuuluvaa raportointia. Heinäkuussa raportointia esiteltiin EAUC Virtual Global Climate Conference 2021:ssa otsikolla The First Carbon Footprint Calculation Process at Tampere Universities, Finland.

TAMKin hankeideoiden hyväksymisprosessia on nyt kehitetty niin, että jokaisen hankeidean kohdalla tulee pohtia, mihin kestävän kehityksen tavoitteisiin hanke vastaa. Näin jatkossa voidaan seurata kestävän kehityksen tavoitteiden osuutta TKI-toiminnassa.

Kestävän kehityksen työryhmä kävi keväällä 2021 sparraamassa tutkimus-, kehitys ja innovaatiotiimiä kestävästä kehityksestä ja sen näkyväksi tekemisestä TKI-toiminnassa. TAMKin kiinteistöjen osalta tila- ja kiinteistöpalveluissa on vuoden 2021 aikana valmisteltu Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän käyttöönottoa. Samalla on yhtenäistetty ja kehitetty jätehuolto-ohjeistusta, mikä auttaa jokaista toimimaan ympäristöystävällisemmin. TAMKin vuoden 2021 kiertotalousteko -kunniakirjan sai av-tukihenkilö Jussi Hulkkonen, joka ehdotti käytöstä poistettujen av-laitteiden kierrättämistä uusiokäyttöön.

Muita tärkeitä vaikuttamiskohteita ovat vuoden 2021 aikana olleet opetussuunnitelmatyö ja kestävän kehityksen asioista viestiminen. Vuonna 2021 pohjustettiin opetussuunnitelmaprosessia. Suurimmassa osassa tutkintoja OPS-työ on aktiivista vuonna 2022. Globaali vastuu ja kestävä kehitys tulevat olemaan yksi OPS-tarkistuspiste.

Lisäksi kestävyyden ja vastuullisuuden teemoja on nostettu esiin kaikille avoimissa Tampere-talon Aulaklubeissa, jotka järjestettiin kuukausittain loka–joulukuussa 2021. Tämä oli Tampereen korkeakouluyhteisön ja Ylen yhteisesti järjestämä keskustelutilaisuuksien sarja teemalla: Sanomisen paikka – Asiaa vastuullisuudesta ja sen vierestä. Lisäksi opiskelijaharjoittelijat toteuttivat yhdeksän podcastin sarjan kestävyydestä (SoundCloud).

Vuoden aikana Tampereen ammattikorkeakoulun kestävyysasioista koottiin sisältöjä intranetiin. Kestävyydestä voi lukea lisää myös korkeakouluyhteisön verkkosivuilta: Kestävä kehitys korkeakouluyhteisössä | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi).

Kestävä kehitys on oleellinen osa TAMKin TKI toimintaa. Englanninkielisellä videolla jaamme kolme esimerkkiä:

Toista video YouTubessa (aukeaa uuteen välilehteen)

Teksti: TAMKin kestävän kehityksen työryhmä – Eeva-Liisa Viskari, Impact Area Leader ja Eveliina Asikainen, lehtori, ammatillinen opettajakorkeakoulu 
Toimitus: TAMKin viestintä ja markkinointi
Kuvat: Saara Lehtonen