TKI-toiminnan avainluvut

Hankesalkun kokonaisarvo M€

infograafi hankesalkun kokonaisarvo
Lähde: Projektinhallintajärjestelmä Proti

TKI-toimintaa painotetaan TAMKin strategiassa ja sitä on lähdetty edistämään tavoitteellisesti. TKI-hankesalkun arvo on jatkanut kasvuaan, ollen vuoden vaihteessa 2020-2021 yhteensä 20,4 M€. Kasvua edeltävään vuodenvaihteeseen 20 %.

Keväällä 2022 käynnissä on noin 120 erilaista projektia. TAMKin TKI-toiminta on pääasiassa soveltavaa tutkimusta, jota tehdään yhteistyössä yritysten, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja julkisen sektorin kanssa. Suurimpia TKI-toiminnan rahoittajia ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR). TKI-hankkeita toteutetaan useimmiten yhdessä alueen eri toimialojen pk-yritysten kanssa. Kohdetoimialoja on vuoden 2021 hankkeissa ollut laidasta laitaan: soteala, siivous ja kiinteistöjen kunnossapito, ravintola, oppilaitokset, luovat alat, tekstiiliala, matkailuala, rakennusala, valmistava teollisuus, ohjelmistoala, teknologia-ala, esittävät taiteet ja infra

TKI-toimintaan käytetyt henkilötyövuodet

pylväsdiagrammi TKI henkilötyövuodet
Lähde: Mepco-henkilöstöjärjestelmä ja henkilöstön työaikasuunnitelmat

Vuonna 2021 TAMKin päätoimisen henkilöstön henkilötyövuosista 15 % (111 htv) käytettiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). TKI:hin käytetty henkilötyövuosimäärä on pienentynyt vuoteen 2020 verrattuna 12 %, mutta se on edelleen paremmalla tasolla kuin sitä aiempina vuosina.

 

Julkaisujen määrä

pylväsdiagrammi julkaisujen määrän kehityksestä
Lähde: Vipunen.fi

Vuonna 2020 luotu julkaisuihin liittyvä kannustinjärjestelmä innosti edelleen erityisesti blogikirjoitusten julkaisemiseen. Julkaisujen määrä nousi edelleen ennätystasolle, 824 julkaisuun. Julkaisujen määrä on kahdessa vuodessa tuplaantunut.

TAMKin vaikuttavuus syntyy koulutuksesta ja sidosryhmäyhteistyöstä. Korkeakoulutuksen lisäksi ammattikorkeakoulun tehtävä on harjoittaa aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. TAMK vaikuttaa vahvasti Pirkanmaalla, mutta myös muualla Suomessa ja maailmalla.

Viisi vuotta sitten TAMKista valmistuneista uraseurantakyselyyn vastanneista 80 % näkee TAMKin vaikuttavana toimijana Pirkanmaan alueella ja 70 %, että TAMK näyttäytyy aktiivisena yhteistyökumppanina.