Ihmishahmoja piirissä

Moninaisuus minussa, sinussa ja meissä

Verkkomateriaalin tarkoituksena on toimia virikeaineistona, jota voi soveltaa useissa eri teemoissa. Aineisto pohjautuu osaksi TAMKin ammatillisen opettajankoulutuksen vuonna 2006–2007 toteuttamaan ESR-rahoitteiseen ammatillisen opettajakoulutuksen verkko-opetushankkeeseen. Aineistoja on päivitetty vuonna 2015 kotouttaminen uuteen yhteisöön – teeman osalta. Materiaalin sisältämät aineistot itsessään eivät ole valmiita oppimistehtäviä, vaan ne toimivat opettajille ja opiskelijoille lähdeaineistoina. Aineistoa on päivitetty 15.9.2021.

Aineisto koostuu seuraavista osioista:

  1. Moninaisuus minussa
  2. Kulttuurin muuttuessa
  3. Ihmiset kohtaavat – Miten kulttuurit näkyvät?
  4. Moninaisuuden ohjauksesta
  5. Kotoutuminen uuteen yhteisöön.

Aineiston tavoitteina on, että opiskelija osaa

  • analysoida omia moninaisuuteen liittyviä käsityksiään
  • tulkita, miten omat käsitykset vaikuttavat vuorovaikutustilanteissa
  • soveltaa teoreettista tietoa kulttuureista, niiden muuttuessa (yksilön näkökulmasta) ja kohdattaessa sekä niiden vaikutuksesta elinympäristössään

Aineistossa käsitteellä moninaisuus kuvataan sitä, että ihmisen kehitykseen vaikuttavat tekijät ovat moninaiset. Kulttuuri on vain yksi vaikuttavista tekijöistä.

Huomio

Sivustolla on videoita, jotka on tuotu upotettuna sisältönä YouTubesta. Videoiden näkymiseen vaikuttavat käyttäjän tekemät evästeasetukset. Jos videoita ei näy, tarkista asetukset sivuston alalaidasta kohdasta Evästeseloste. Muuta valintasi siten, että ”markkinointi” on valittu.