Lopuksi

Kotouttaminen on lain ja asetusten määrittämä joukko palveluita ja toimenpiteitä, joilla pyritään takaamaan se, että jokaisella maahan muuttaneella olisi mahdollisuus asettua uuteen yhteisöön ja löytää siinä oma paikkansa. Kotoutuminen on prosessi, joka alkaa maahan muuttaessa, ja jonka jokainen käy läpi yksilöllisesti, ja joka riippuu sekä yksilön itsensä että yhteisön suhtautumisesta, kyvystä kohdata uutta ja taidosta säilyttää vanhaa.

Se, joka osaa kieltä, on kotonaan joka paikassa.

– Hollantilainen sananlasku

Lähteet

  • Alitorppa-Niitamo, Säävälä 2013: Olemme muuttaneet – ja kotoudumme. Maahan muuttaneen kohtaaminen ammatillisessa työssä. Alitorppa-Niitamo, Fågel & Säävälä (toim.). Väestöliitto 2013.
  • Schubert 2013: Olemme muuttaneet – ja kotoudumme. Maahan muuttaneen kohtaaminen ammatillisessa työssä. Alitorppa-Niitamo, Fågel ja Säävälä (toim.). Väestöliitto 2013.
  • Case Tampere -videot: Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut.