Lopuksi

”Tärkeintä on oman ja vieraan kulttuurin tuntemus ja kunnioitus, toisen osapuolen huomioon ottaminen ja kuunteleminen.”Eri-ikäisiä ihmisiä erilaisista kulttuureista

LÄHTEET

  • Adler, N. 2002. International dimensions of organizational behavior. Cincinnati (Ohio): South-Western.
  • Hofstede, G. 1993. Kulttuurit ja organisaatiot: mielen ohjelmointi. Helsinki: WSOY.
  • Hofstede, G. 2005. Cultures and organizations: software of the mind: interculturalcooperation and its importance for survival. New York: McGraw-Hill.
  • Kantokorpi, O. 1991. Vieraan kulttuurin ymmärtämisestä, mahdollisuuksista ja mahdottomuuksista ja mahdottomuuksista. Helsinki: Valtion painatuskeskus.
  • Lehtonen, J. 1993. Kulttuurien kohtaaminen: näkökulmia kulttuurienväliseen kanssakäymiseen. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
  • Liebkind, K. 2004. Venäläinen, virolainen, suomalainen: kolmen maahanmuuttajaryhmän kotoutuminen Suomeen. Helsinki: Gaudeamus.
  • Salo-Lee, L. 1998. Me ja muut: kulttuurienvälinen viestintä. Helsinki: Yle-opetuspalvelut.