Kulttuurien vaikutuksesta kohtaamisiin

Kulttuurien kohtaaminen ei synny pelkästään sillä, että käydään jossain muualla, nähdään jotain ja ryhdytään pelkästään puhumaan isommasta maailmasta. Vieraan kulttuurien ymmärtämisessä ei ole kyse pelkkien yksittäisten tietojen opettelemisesta ja hallitsemisesta, vaan kyse on paljon syvemmästä:

  •    Miksi nuo tekevät noin?
  •    Onko järkevää tehdä noin?
  •    Onko oikein tai väärin tehdä noin?
  •    Miksi minä/me teen/teemme näin?
  •    Onko järkevää tehdä näin?
  •    Onko oikein tai väärin tehdä näin?

Näihin vastaaminen saattaa vaikuttaa loputtomalta. Ihmisiä hämmentää maailman monimuotoisuus ja erilaisuus, kulttuurien, uskontojen, arvojärjestelmien, ideologioiden ja kielten erilaisuus jopa yksittäisen maan sisällä. (Kantokorpi 1991, 20 – 23)

On hyvä muistaa, että kulttuurien kohdatessa kohtaavat ihmiset. Kohdatessa vieraita henkilöitä arvioidaan toisen henkilön puheita ja tapoja. Aidossa kulttuurien kohtaamisessa on kyse rohkeudesta ja myönnytyksistä, itsensä ymmärtämisestä, rajoitustensa ja toisaalta mahdollisuuksien tiedostamisesta. Vieraan kulttuurin ymmärtäminen perustuu kulttuurien ja oman itsensä ymmärtämiseen. (Kantokorpi 1991, 6 – 7)