Kulttuurin muuttuessa

Osaamistavoite

Opiskelija ymmärtää, mitä muuttaminen lapsuuden ympäristöstä toiseen ympäristöön voi nostaa pintaan, mitkä tekijät vaikuttavat uuden identiteetin omaksumiseen. Osiossa tarkastellaan monikulttuurisen identiteetin kehittymistä viestinnällisestä näkökulmasta.

Syvenny osion alateemoihin navigointivalikon +-merkkiä klikkaamalla.                                                                                 Kuva: Pixabay