Lopuksi

Nainen, jonka edessä leijuu maapalloMaapallo on kotini, ihmiskunta perheeni.

– Kahlil Gibran

 

Lähteet

  • Lairio, M., Puukari, S. & Varis, E. 1999. Oppilaanohjaus maahanmuuttajaoppilaiden tukena. Teoksessa Monikulttuurinen koulutus -perusteita ja kokemuksia Matinheikki-Kokko, K. (toim.) Helsinki: Hakapaino Oy, 127-144.
  • Ruohotie, P. 2005. Kvalifikaatioiden ja kompetenssien kehittäminen koulutuksen tavoitteena. Teoksessa Uusrenessanssiajattelu, digitaalinen osaaminen ja monikulttuurisuuteen kasvaminen. Saarijärvi: Saarijärven Offset Oy, 31-32.