Lopuksi

Kolme ihmistä katselee seinää, jossa on monenlaisten henkilöiden kasvoja.
Kuva: Pixabay

Jokainen kulttuuri on lähtökohtaisesti monikulttuurinen

Lähteet

  • Ahlman, E. 1967. Arvojen ja välineiden maailma. Porvoo: WSOY
  • Berry, J.W. 1997. Immigration, Acculturation and Adaptation. Applied Psychology: an International Review, 46 (1), 6 – 33.
  • Berry, J.W, Poortinga, Y.H.,Segall, M.H. & Dasen P.R. (toim.)1992. Cross-cultural psychology: research and applications. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Hall, S. 1999. Identiteetti Tampere: Vastapaino.
  • Liebkind, K. 2006. Luento Kulttuurikeskus Caisassa. Kuvasi-luento.
  • Talib, M., Löfström, J. & Meri, M. 2004. Kulttuurit ja koulu avaimia opettajille. Helsinki: WSOY.
  • Räty, M. 2002. Maahanmuuttaja asiakkaana. Helsinki: Tammi.
  • Vartiainen-Ora, P. 2007. Kuvasi-luento 10.2.07.