Monikulttuurisuudesta

Nainen, jonka edessä leijuu maapalloRädyn (2002) käsityksen mukaan monikulttuurinen yhteiskunta on ennen kaikkea yhteiskunta, jossa eri kulttuurien edustajat ja eri kulttuurit elävät (ainakin pyrkivät elämään) tasa-arvoisessa asemassa keskenään. Ne ovat vuorovaikutuksessa keskenään siten, että ne muodostavat toimivan ja kaikkien yhteiskunnan jäsenien oikeuksia kunnioittavan kokonaisuuden.

Rädyn (2002, 46 – 47) mukaan monikulttuurisessa yhteisössä on kyse eri kulttuurien tasa-arvoisesta rinnakkaiselosta (kulttuuri = arvot, tieto, uskomukset, siirtyy tiedonvälityksen ja oppimisen kautta). Samoin hän korostaa erilaisuuden hyväksymistä ja arvostamista, tasa-arvoa yksilöiden ja kulttuurien välillä, yhteisesti sovittuja pelisääntöjä ja rajoja.