Moninaisuus minussa

Osaamistavoite

Opiskelija ymmärtää oman kasvuympäristönsä merkityksen osana moninaisuuden ilmentymisessä hänen omassa lähiympäristössään.

Moninaisuus minussa- osuudessa tarkastellaan aluksi oman kulttuurisen taustan merkitystä elinympäristössämme.

Aloitetaan oman kulttuurisen taustan tarkastelelulla. Puun juuristo kuvaa omaa kasvuympäristöä: suku, koulu, kotiseutu, ystävät ym. Miten ne näkyvät henkilön maailmankuvassa? Mieti, miten sinun oma taustasi (juuret) ja lähiympäristösi vaikuttavat käsitykseesi moninaisuudesta ja miten se ilmenee? Miten lapsuusperheessäsi keskusteltiin esim. naapureista?

Syvenny osion alateemoihin navigointivalikon +-merkkiä klikkaamalla.

Puun juuret