Kohtaamiset ovat moniulotteisia tapahtumia

Ihmisten väliset vuorovaikutustilanteet ovat monitahoisia tapahtumia, ja niiden tarkkaileminen vaatii aina sekä kulttuurin, kontekstin että yksilöllisten tekijöiden huomioon ottamista kulttuurien kohdatessa.

Kulttuuritausta heijastuu viestinnässä ja vaikuttaa viestinnällisiin valintoihimme. Kulttuuritausta vaikuttaa myös havaintoihimme, siihen mitä näemme ja miten sen tulkitsemme. (Salo-Lee 1998, 7.)