Ympäristön muuttuessa

Eri ikäisiä ihmisiäEri etnisen taustan omaavien henkilöiden vastaanottavuudessa voi olla eroja. Niitä voivat luoda tulokkaan lähtömaan ja uuden maan väliset suhteet, kulttuuriset ja ideologiset erot maiden välillä, henkilön edustaman etnisen ryhmän status yhteiskunnassa sekä ennakkoluulot.

Ympäristön yhdenmukaisuuden paine vaihtelee eri yhteiskunnissa. Kysymys on siitä, miten paljon paikalliset ovat valmiita joustamaan, antamaan tilaa uuden tulokkaan omille, jo olemassa oleville tavoille ja kulttuurille ja kuinka paljon yhteisöissä vallitsevista normeista saa poiketa. Eri etnisten ryhmien status taas poikkeaa toisistaan yhteiskunnassa. Tähän vaikuttavat ryhmän koko sekä vaiheet yhteiskunnassa.

Suuri oma etninen ryhmä luo turvallisuutta ja mahdollisesti verkoston tulla osaksi yhteisöä. Kuitenkin se voi myös tarjota mahdollisuuden ympäristöstä eristymiselle.