Minuus muutoksessa

Mukautumisprosessi koskee niin pitkäaikaisia kuten maahanmuuttajia, kuin lyhytaikaisiakin kuten myös opiskelijoita.

Uuteen kulttuuriin mukautuminen (acculturation) ja vanhoista kulttuurista, tavoista pois oppiminen (deculturation) aiheuttavat monille tilanteen kohtaaville stressiä. Kuitenkin stressi toimii myös mukautumisen käyttövoimana, sysäyksenä. (Kim 1988, 6).

Henkilö kasvaa ja oppii mukautumaan ympäristön vaatimuksiin ja toimittamaan arkiset askareensa. Ollessaan vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa henkilö muuntaa tiedon, tunteen ja toiminnan tapoja. (Kim 1988, 7).

Yksilön ja uuden kotimaan edustajien katsotaan yhteistyössä määräävän monikulttuurisen mukautumisenprosessin kurssin ja lopputuloksen, useiden vuorovaikutustilanteiden kautta (Kim 1988, 8-9).

Kim viittaa ajan myötä yksilössä tapahtuvaan muutosprosessiin. Yksilöön, joka on oppinut ensisijaisesti toimimaan toisessa kulttuurissa ja pyrkii tämän jälkeen mukautumaan toiseen, tuntemattomaan kulttuuriin.

Uudessa kulttuurikontekstissa yksilö on riippuvainen vieraasta yhteiskunnasta ja hän kokee epävarmuutta ja ennakoimattomia tilanteita tulee vastaan päivittäin (Kim 1988, 37).