Ihmiset kohtaavat – miten kulttuurit näkyvät?

Osaamistavoite

Osion perehtymisen jälkeen opiskelija ymmärtää monikulttuurisuuden merkityksen opetustyössä. Hän osaa kuvata, miten tulee huomiota monikulttuuristen oppijaryhmien kulttuurisia ja yksilöllisiä tarpeita. Osiossa tarkastellaan, miten eri kulttuuritaustat vaikuttavat ihmisten kohdatessa ja mitkä kulttuuriset tekijät vaikuttavat ihmisten kohtaamisissa.

Syvenny osion alateemoihin navigointivalikon +-merkkiä klikkaamalla.

Muraali, jossa lapsia eri kansallisuuksista. Ylä- ja alapuolella Broadway-kyltit.
Kuva: Pixabay