Moninaisuuden ohjauksesta

Osaamistavoite:

Opiskelija osaa tulkita, miten kulttuurit heijastuvat opetus- tai ohjaustilanteessa. Tämä edellyttää oman ohjauskompetenssin tiedostamista. Lisäksi opiskelija vahvistaa omaa ammatillista osaamistaan ja asettaa kehittymistavoitteita monikulttuuriseen ohjaustyöhön.

Ohjauskompetenssi- osiossa perehdytään ohjauskompetenssi-käsitteeseen ja sen eri osa-alueisiin sekä tarkastellaan miten monikulttuurisuuden ohjauskompetenssi kehittyy.

Syvenny osion alateemoihin navigointivalikon +-merkkiä klikkaamalla.