Blogi: Tre(3)eniä kolmella kampuksella – sinä ratkaiset

Me luomme edellytykset, olosuhteet ja palvelut, ja sinä liikut!

Unipoli Sport tuotti liikuntaa Tampereen korkeakouluyhteisölle neljän vuoden ajan. Olosuhteet ja palvelut saatettiin tasolle, joka vastaa kaupallisten liikuntakeskusten tasoa ja monessa suhteessa jopa ylittää sen, esimerkkeinä vaikkapa hinta – laatu –suhde ja tarjonnan monipuolisuus.

Tre3 -prosessin myötä olosuhteet ja edellytykset laajempaankin hyvinvointia edistävään toimintaan paranevat entisestäänkin. Tre3 –prosessissa hyvinvoinnin edistämistyötä tekevät henkilöt ovat kohdanneet toisiaan lukuisissa palavereissa ja todenneet, että opiskelu- ja työyhteisön hyvinvointiin vaikuttaminen on yhä tärkeämmässä roolissa myös korkeakouluyhteisössä. Yhteisiä toimintalinjauksia on luotu ja niiden toimeenpaneminen helpottuu jatkossa eniten siksi, että ihmiset ovat tutustuneet toisiinsa ja tietävät, kenen kanssa näitä asioita jatkossa tehdään.  Tässäkin asiassa ihmiset ratkaisevat – ja yhdessä tekeminen tuottaa näkyvyyttä ja tuloksellisuutta!

Unipoli Sport on nyt SportUni

Unipoli Sport oli omalla esimerkillään näyttämässä, että hyvällä porukalla ja yhdessä tekemällä voidaan tuottaa hyviä palveluita, vaikka taustalla on toiminut useita eri hallinnollisia organisaatioita. Vuoden 2019 alussa Unipoli Sport nimi muuttui SportUniksi, joka jatkaa Unipoli Sportin viitoittamalla tiellä. Uudessa tilanteessa haluamme näyttää, että päällekkäisen hallinnoinnin vähentymisestä vapautuvien resurssien kautta liikunta-asiantuntijuus pystytään käyttämään entistä paremmin opiskelijoiden ja henkilöstön hyödyksi. Palveluiden ja tilojen käyttäjille nimiuudistus näkyy aluksi lähinnä esitteissä, julisteissa ja muissa materiaaleissa. Palveluiden ja tilojen käyttöön ei vielä alkuvaiheessa tule merkittäviä muutoksia, mutta mm. maksuasioihin ja kulkuoikeuksiin liittyviä käytänteitä kehitetään heti, kun niihin liittyvät laajemmat kysymykset saadaan ratkaistuksi.

Tosiasia lienee kuitenkin se, että mikään hallinto- tai nimiuudistus ei poista Sinun vastuutasi omasta terveydestäsi ja aktiivisuudestasi huolehtimisesta. Me luomme edellytykset, olosuhteet ja palvelut, mutta sinä liikut! Tipaton tai tipallinen tammikuu – ei kuitenkaan unohdeta sitä tärkeintä: pilke silmäkulmassa liikettä, lepoa ja aivojen aherrusta sopivassa suhteessa Tampereen korkeakouluyhteisössä!

Aktiivista ja liikunnallista vuotta 2019!

 

Esko Tirkkonen, liikuntapäällikkö

SportUni Kauppi, TAMK