Turvallisemman tilan periaatteet SportUnissa

Turvallisemman tilan periaatteet

Periaatteiden tarkoitus on ennaltaehkäistä epäasiallista käytöstä, kuten häirintää, kiusaamista ja syrjintää korkeakoululiikunnassa ja auttaa siihen puuttumisessa. Ottamalla toiset kunnioittavasti huomioon luomme yhdenvertaista ja yhteisöllistä ilmapiiriä korkeakoululiikuntaan. Yhteyshenkilöinä näissä asioissa toimii TREY:n, Tamkon, Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun häirintäyhdyshenkilöt.

1) Kunnioitamme kanssaliikkujia

 • Annamme kaikille treenirauhan.
 • Käytämme kunnioittavaa kieltä.
 • Annamme kaikille mahdollisuuden osallistua.
 • Neuvomme ja kommentoimme toisen suoritusta vain pyydettäessä.
 • Toimimme kunnioittavasti myös sosiaalisessa mediassa.

2) Annamme kaikille kehorauhan

 • Emme kosketa ilman lupaa.
 • Emme kommentoi toisten kehoja tai ulkonäköä.
 • Emme häiritse tuijottamalla.
 • Pyydämme luvan kuvaamiselle tai äänittämiselle.

3) Suhtaudumme toisiimme yhdenvertaisesti

 • Emme voi ulkonäköön, puhetapaan tai muuhun käyttäytymiseen perustuvien oletusten pohjalta tietää kenenkään kokemuksia, ajatuksia, elämäntilannetta, seksuaalisuutta, sukupuolta, kansallisuutta, kulttuuria, kieltä, uskontoa, arvoja, terveydentilaa tai toimintakykyä.
 • Tarkastelemme kriittisesti toisista ihmisistä tekemiämme oletuksia ja suhtaudumme niihin vain oletuksina – ei faktoina.

4) Opimme virheistämme

 • Otamme vastuun virheistämme pyytämällä anteeksi ja tarvittaessa muuttamalla toimintatapojamme. Meistä jokainen tekee joskus virheitä ja saattaa rikkoa myös turvallisemman tilan periaatteita.
 • Ymmärrämme, että jokaisella on oikeus omiin yksilöllisiin rajoihinsa. Ihmiset suhtautuvat erilaiseen käyttäytymiseen eri tavoin.

5) Puutumme epäasialliseen käyttäytymiseen

 • Puutumme havaitsemaamme epäasialliseen käytökseen auttamalla käytöksen kohteeksi joutunutta.
 • Voimme myös keskeyttää tilanteen rauhallisesti sanomalla tekijälle esimerkiksi “Tuo mitä sanot/teet, tuntuu loukkaavalta.” tai kyseenalaistamalla hänen toimintansa esimerkiksi kysymällä: “Miksi teet noin?”
 • Varmistamme, että teon kohteeksi joutunut ei jää yksin asian kanssa.
 • Ilmoitamme tapahtuneesta henkilökunnalle tai häirintäyhdyshenkilölle.
 • Fyysistä turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa hälytämme lisää apua esimerkiksi soittamalla hätänumeroon 112.

6) Jos joudut itse epäasiallisen käyttäytymisen kohteeksi:

 • Sinulla on oikeus pyytää tekijää lopettamaan käytöksensä.
 • Poistu halutessasi tilanteesta. Jokaisella on siihen oikeus.
 • Jos pystyt, pyydä apua muilta paikalla olevilta, SportUnin henkilökunnalta tai korkeakoulujen häirintäyhdyshenkilöiltä.

Tampereen korkeakouluyhteisön häirintäyhdyshenkilöt opiskelijoille vapaa-ajan toiminnoissa:

TREY – apua häirintään, syrjintään ja kiusaamiseen

Tamko – Häirintäyhdyshenkilöt

Lisätietoja ja häirintäyhdyshenkilöt Tampereen korkeakouluyhteisössä:

Tampereen yliopiston opiskelijoille intra-sivuilta (vaatii kirjautumisen).

Tampereen yliopiston henkilökunnalle intra-sivuilta (vaatii kirjautumisen). 

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoille intra-sivuilta (vaatii kirjautumisen).

Tampereen ammattikorkeakoulun henkilökunnalle intra-sivuille (vaatii kirjautumisen).

 • Liikkujille ja urheilijoille suunnatussa Et ole yksin -palvelussa voit jutella nimettömästi häirinnästä, kiusaamisesta, väkivallasta ja muusta epäasiallisesta käytöksestä turvallisen ammattilaisen kanssa. Lisätietoja palvelusta osoitteessa etoleyksin.fi.