Käyttöehdot

Vastaanotti SportUni Kauppi

Palveluiden käyttöoikeus ja maksut

 • SportUnin liikuntapalvelut on Tampereen korkeakouluyhteisön opiskelija- ja henkilöstöetu.
 • SportUnin palveluiden käyttäminen edellyttää liikuntamaksun maksamista. Maksulla saat käyttöösi kaikki kolmen kampuksen liikuntapalvelut.
 • Liikuntamaksun maksamiseen ovat oikeutettuja kaikki Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ja kansainväliset vaihto-opiskelijat sekä korkeakoulujen henkilökunta niin kauan kuin opiskeluoikeus tai työsuhde on voimassa.
 • Tampereen yliopiston jatko-opiskelijat voivat käyttää liikuntatiloja opiskelijoiden liikuntamaksulla niin kauan kuin ovat ylioppilaskunta TREY:n jäseniä. Ylioppilaskuntaan kuulumattomilla yliopiston jatko-opiskelijoilla ei ole käyttöoikeutta SportUnin palveluihin.
 • Avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat eivät ole oikeutettuja käyttämään SportUnin liikuntatiloja ja -palveluita. Tästä poiketen TAMKin avoimen ammattikorkeakoulun polkuopiskelijat sekä TAMKin ammattillisen opettajakoulutuksen opiskelijat ovat oikeutettuja liikuntapalveluiden käyttöön.
 • Liikuntatilojen käyttöoikeus päättyy samana päivämääränä, jolloin opiskelija valmistuu, opinnot keskeytyvät tai henkilökunnan jäsenen työsuhde päättyy.
 • Maksettua liikuntamaksua ei palauteta palveluiden käyttämisen keskeytymistilanteessa missään tapauksessa.

Toimiminen liikuntatiloissa

 • Kulkukortti on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Liikuntatiloihin ei pääse ilman kulkukorttia ja kortti on leimattava lukijaan jokaisella käyttökerralla. Kortin väärinkäytöstä voi seurata liikuntatilojen käyttöoikeuksien poistaminen. Korkeakouluyhteisössä on käyttösäännöt kulkuoikeuksia koskien ja rikkomuksiin on määritelty seuraamuskäytännöt.
 • Mikäli SportUnin palveluiden käyttäjä päästää ulkopuolisen henkilön ilman maksua SportUnin tiloihin, tästä väärinkäytöstä voi seurata liikuntatilojen käyttöoikeuksien poistaminen.
 • SportUnin palveluiden käyttäjä sitoutuu noudattamaan SportUnin turvallisemman tilan periaatteita.
 • SportUnin henkilökunnalla on oikeus poistaa liikuntatiloista henkilö, joka rikkoo SportUnin käyttöehtoja tai korkeakouluyhteisön järjestyssääntöjä.
 • SportUnin palveluiden käyttäjiä koskee yleinen auttamisvelvollisuus sairauskohtauksissa ja loukkaantumisissa.
 • Liikuntamaksuun ei sisälly vakuutusta. Tapaturmavakuutuksen hankkiminen on kunkin liikkujan omalla vastuulla.

Eri palveluita koskevat ehdot

 • Palvelukokonaisuuksilla (ryhmäliikunta, kurssit, PT, palloilu jne.) on omia käyttöehtoja, joita tulee noudattaa. Ehdot löytyvät sportuni.fi sivulta kyseisen palvelun tiedoista.
 • Kaikissa varattavissa palveluissa vuoron peruutus tulee tehdä viimeistään 2h ennen varauksen alkua. Poikkeuksena ovat yksilöpalveluvaraukset kuten PT-palvelut, joissa peruutus on tehtävä edellisenä päivänä klo 12 mennessä.
 • Käyttämättömästä varauksesta seuraa 14vrk varausesto palveluihin, jonka voi purkaa tätä aiemmin vain maksamalla 5€ uudelleenaktivointimaksun liikuntakeskuksen asiakaspalvelupisteeseen.
 • Osa liikuntatiloista on varattu joitakin viikkoja vuoden aikana korkeakoulun käyttöön (valintakokeet tms.), jolloin ne eivät ole liikuntakäytössä.

Tietosuojailmoitus