Käyttöehdot

Vastaanotti SportUni Kauppi

Käyttöehdot

 • SportUnin liikuntapalvelut on Tampereen korkeakouluyhteisön opiskelija- ja henkilöstöetu.
 • SportUnin palveluiden käyttäminen edellyttää liikuntamaksun maksamista. Maksulla saat käyttöösi kaikki kolmen kampuksen liikuntapalvelut.
 • Maksettua liikuntamaksua ei palauteta palveluiden käyttämisen keskeytymistilanteessa missään tapauksessa.
 • Kulkukortti on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Liikuntatiloihin ei pääse ilman kulkukorttia ja kortti on leimattava lukijaan jokaisella käyttökerralla. Kortin väärinkäytöstä voi seurata liikuntatilojen käyttöoikeuksien poistaminen. Korkeakouluyhteisössä on käyttösäännöt kulkuoikeuksia koskien ja rikkomuksiin on määritelty seuraamuskäytännöt.
 • Mikäli SportUnin jäsen päästää ulkopuolisen henkilön ilman maksua SportUnin tiloihin, tästä väärinkäytöstä voi seurata liikuntatilojen käyttöoikeuksien poistaminen.
 • Liikuntamaksun maksamiseen ovat oikeutettuja kaikki Tampereen yliopiston ja TAMKin läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ja kansainväliset vaihto-opiskelijat sekä korkeakoulujen henkilökunta niin kauan kuin opiskeluoikeus tai työsuhde on voimassa.
 • Opiskelijahinta edellyttää ylioppilaskunta TREY:n tai opiskelijakunta Tamkon jäsenyyttä kuluvalle lukuvuodelle.
 • Tampereen yliopiston jatko-opiskelijat voivat käyttää liikuntatiloja opiskelijoiden liikuntamaksulla niin kauan kuin ovat ylioppilaskunnan jäseniä. Ylioppilaskuntaan kuulumattomilla yliopiston jatko-opiskelijoilla ei ole käyttöoikeutta SportUnin palveluihin.
 • Liikuntatilojen käyttöoikeus päättyy samana päivämääränä, jolloin opiskelija valmistuu tai henkilökunnan jäsenen työsuhde päättyy. Meneillään olevalta, jäljelle jääneeltä maksukaudelta ei palauteta liikuntamaksuja.
 • Avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat eivät ole oikeutettuja käyttämään SportUnin liikuntatiloja ja -palveluita. Tästä poiketen TAMKin avoimen ammattikorkeakoulun polkuopiskelijat sekä TAMKin ammattillisen opettajakoulutuksen opiskelijat ovat oikeutettuja liikuntapalveluiden käyttöön. He maksavat henkilökuntahinnan, mikäli eivät ole opiskelijakunnan jäseniä.
 • Liikuntamaksuun ei sisälly vakuutusta. Tapaturmavakuutuksen hankkiminen on kunkin liikkujan omalla vastuulla.
 • Palvelukokonaisuuksilla (ryhmäliikunta, kurssit, PT, palloilu jne.) on omia käyttöehtoja, joita tulee noudattaa. Ehdot löytyvät sportuni.fi sivulta kyseisen palvelun tiedoista.
 • Kaikissa varattavissa palveluissa vuoron peruutus tulee tehdä viimeistään 2h ennen varauksen alkua. Poikkeuksena ovat yksilöpalveluvaraukset kuten PT-palvelut, joissa peruutus on tehtävä edellisenä päivänä klo 12 mennessä.
 • Käyttämättömästä varauksesta seuraa 14vrk varausesto palveluihin, jonka voi purkaa tätä aiemmin vain maksamalla 5€ uudelleenaktivointimaksun liikuntakeskuksen asiakaspalvelupisteeseen.