Liikuntatuutoroinnista opintopisteitä

Tampereen yliopiston opiskelijoille on keväällä tarjolla kahden opintopisteen opintojakso Liikuntatuutorina toimiminen (TAU.M.230). Liikuntatuutori toimii korkeakouluyhteisössä opiskelijoiden vertaistukena mahdollistaen liikuntaharrastuksia ja kannustaen liikkumaan. Liikuntatuutorointia voi tehdä killan/ainejärjestön liikuntavastaavana, urheiluseuran/lajijaoston toimihenkilönä tai yksittäisenä opiskelijana. Liikuntatuutori voi esimerkiksi aktivoida opiskelijoita vuoroille ja tapahtumiin, mahdollistaa lajijaoston toimintaa, järjestää tapahtumia tai avustaa SportUnin palveluita.

Liikuntatuutori laatii tuutoritoimintaan suunnitelman, osallistuu toimintaan vähintään yhden lukukauden ajan ja kirjoittaa toiminnasta reflektoivan esseen, jossa arvioi omaa toimintaansa liikuntatuutorina. Liikuntatuutori perehdytetään liikuntatuutorin rooliin ja tehtäviin, SportUniin eli Tampereen korkeakoululiikuntaan sekä muihin Tampereen alueen liikuntamahdollisuuksiin.

Opintojaksolle ilmoittaudutaan Sisussa 15.11.21-7.1.22. Lisätietoja markku.tamminen@tuni.fi

Tervetuloa mukaan!