TAMK mukana Olympiakomitean Huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu (HUMKK) -auditoinnissa

Yasmin Baasousi ja Katja Komulainen videokuvauksissa.
Yasmin Baasousi ja Katja Komulainen kuvauksissa.

Tampereen ammattikorkeakoulu on mukana Olympiakomitean Huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu (HUMKK) -auditoinnissa vuonna 2024. Varsinainen auditointivierailu on keskiviikkona 22.5.2024.

 

TAMK hakeutui prosessiin yhdessä Tampereen Urheiluakatemian kanssa. TAMKilla on yhteistyösopimus Urheiluakatemian kanssa kaksoisuran mahdollistamisesta akatemiaurheilijoille. Akatemiaurheilija Yasmin Baasousi haastattelee videolla TAMKin koulutuksen vararehtori Katja Komulaista. Komulaisella on itsellään taustaa HUMKK-auditoinnista, sillä hän on siirtynyt TAMKiin Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta, joka on saanut Huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu -laatutunnuksen. Baasousi suorittaa kaksoisuraa opiskelemalla toista vuotta medianomiksi Tampereen ammattikorkeakoulussa ja pelaamalla jalkapalloa Tampereen Pallo-Veikoissa.

– On tärkeää, että urheileva opiskelija kontaktoi oman opinto-ohjaajan ja he yhdessä katsovat paljonko harjoittelut, treenileirit ja kilpailut vievät aikaa ja tekevät yksilöllisen opintosuunnitelman. Meillä on monia joustomahdollisuuksia eli jos näyttää siltä, että tarvitaan vähän pidempää opiskeluaikaa, se katsotaan siinä yhteydessä. Sitten on erilaisia toteutustapoja. Jos on kisaleiri ulkomailla, opiskelijalle voidaan katsoa virtuaali- tai onlinetoteutuksia.

– Välillä on tietysti harjoittelupaikan löytäminen vaikeaa. Meillä on ollut tapauksia, että tekniikan laboratorioista on löytynyt harjoittelupaikka ja se on saatu istumaan opintoihin. Joustot ja oma opinto-ohjaaja ovat tässä keskeisessä asemassa, kertoo Komulainen ja viittaa tällä TAMKin kehittämään urheilijoiden ohjauksen malliin, joka on yksi kehittämistoimenpiteistä, jonka TAMK on tehnyt valmistautuessaan auditointiin.

Lue myös: 

TAMK haluaa varmistaa opiskelijaurheilijalle laadukkaan opintojen ohjauksen

Huippu-urheilijana TAMKissa