SportUnin asiakkaat tyytyväisiä palveluihin: ”Kiitos laadukkaista liikuntapalveluista ja fasiliteeteista” – kehitettävääkin löytyi

Ryhmä ihmisiä osoittaa sinua.

SportUnin asiakastyytyväisyyskyselyn vastaajat ovat erittäin tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä SportUnin liikuntakeskusten palveluihin. Kaikissa keskuksissa erityisen ja melko tyytyväisiä oltiin asiakaspalveluun, erityisesti Atalpassa. Eniten kehittämistä kaikissa keskuksissa nähtiin tilojen siisteydessä sekä puku- ja saunatiloissa. Vaikka liikuntakeskusten aukioloaikoja on jo kehitetty, asiassa nähtiin myös kehitettävää.

SportUni kerää palautetta säännöllisesti palveluistaan useita eri kanavia pitkin ja tietysti myös suoraan asiakaspalvelussa. Asiakastyytyväisyyskysely oli tänä keväänä auki 11.3.- 24.3.2024. Kyselyyn saatiin 419 vastausta, mikä oli 100 enemmän kuin edellisenä vuotena. Vastaajista 361 käytti SportUnin palveluja ja 58 puolestaan ei käyttänyt. Vastaajat käyttivät kaikkien kolmen liikuntakeskuksen palveluita, Atalpan palveluita käytti 233, Kaupin 174, Hervannan 133 vastaajaa. Suurimmalle osalle, jotka eivät käyttäneet SportUnin palveluita, aika tuntui olevan este, eli liian kiirettä opiskelujen ja töihin suhteen. Moni kuitenkin harkitsi liittymistä.  

Ryhmäliikunnan ohjaajat koettiin ammattitaitoisiksi ja tilat ja välineet erittäin hyviksi. Ryhmäliikuntatunteja toivottiin enemmän, samoin etäryhmäliikuntatunteja. Myös etätuntien tekniikkaan ja ryhmäliikunnan aikatauluihin on syytä kiinnittää huomiota.  

Palloilussa eniten kehitettävää oli sulkapallovuorojen riittävyydessä. Silti se on kehittynyt parempaan suuntaan uuden sanktiokäytännön myötä. Myös avoimia palloiluvuoroja toivottiin jonkin verran lisää. Palloilun viestintään tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. 

SportUnin yksilöpalveluita käyttäneiden vastaajien määrä jäi kyselyssä vähäiseksi. Eniten yksilöpalveluiden kehittämistä vaatisi vastanneiden mielestä vaatisi Personal Trainer -palvelun hinnoittelu sekä yksilöpalveluista viestintä. 

SportUnin kehittämistoimenpiteet asiakastyytyväisyyskyselyn 2024 perusteella:  

  • palloilun ja PT/yksilöpalveluiden viestintä/markkinointi
  • aukioloaikojen tarkastelu asiakaslähtöisesti
  • siivouksen suhteen tiivis yhteistyö siivouspalvelujen kanssa 
  • AV-laitteiden sekä valaistuksen uudistus SportUni Kaupissa
  • livestriimattuja ryhmäliikuntatunteja yritetään saada lisää tarjontaan
  • yhteistyö kiinteistöpalvelujen kanssa kaappiongelmien ratkaisuksi
  • välineistöä uudistetaan jatkuvasti tarpeiden mukaan

Asiakastyytyväisyyskyselyn yhteydessä arvottiin kevään tai syksyn 2024 liikuntamaksu. Voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti.  

Voit antaa SportUnille palautetta jatkuvasti esimerkiksi verkkolomakkeella tai kirjoittamalla palautteesi liikuntakeskusten palautetauluihin. Myös SportUnin henkilökunnalle voi antaa palautetta – olemme täällä teitä varten.