Ota SportUnin uudet taukoliikunnat käyttöön!

Tauota työtäsi - liike on hyvästä!

Taukoliikunnalla on todettu olevan huomattavia vaikutuksia sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin. Työn tauottamisella on oleellinen vaikutus esimerkiksi verenkierron lisääntymiseen elimistössä sekä vireystilan paranemiseen. Jo lyhyellä ja säännöllisellä taukoliikunnalla voidaan edistää työtehoa ja arjessa jaksamista.

Ohessa SportUnin seitsemän erilaista taukoliikuntavideota, joita voit tehdä opiskelun tai työpäivän keskellä.

Tutustu täällä!