TAMKin L-rakennuksen liikuntasalin sisäilmaa tutkitaan

Sportuni.

SportUnin palloiluhallina toimivaan liikuntasaliin on tehty kuntotutkimuksia syksyn 2023 aikana tiloista tehtyjen haittailmoitusten ja salissa koettujen poikkeavien hajuhavaintojen vuoksi. Tutkimukset on tehnyt Sirate Group Oy.

Tutkimuksissa liikuntasalin lattia- ja ulkoseinärakenteiden lämmöneristeessä on todettu mikrobivaurioita. Vaurioituneiksi todetuista rakenteista on ilmayhteys sisätiloihin, jonka vuoksi liikuntasalissa oleskeleva voi altistua mikrobiepäpuhtauksille.

Jos saat oireita tai koet sisäilman itsellesi haitalliseksi, suosittelemme välttämään tilan käyttöä.

Suunnittelu tilojen käytön turvaamiseksi ja vaurioiden korjaamiseksi on aloitettu. Lisätutkimuksia käyttöä turvaavien toimenpiteiden toimivuuden varmistamiseksi tehdään joulukuun 2023 aikana. Tilanteen etenemisestä tiedotetaan, kun käyttöä turvaavien toimenpiteiden toimivuus on varmistettu.

Lisätietoja:

 Petri Ojala, kiinteistöpäällikkö, TAMK

p. +358504478346, petri.ojala@tuni.fi