Keikkatyön käsikirja - apua itsensä työllistämiseen

Keikkatyön käsikirja tarjoaa kokonaiskuvan itsensä työllistämisestä, siihen liittyvistä velvollisuuksista, mahdollisuuksista ja haasteista. Käsikirja sisältää itsensä työllistämiseen ja kevytyrittämiseen liittyviä eri ulottuvuuksia ja tietoa myös yrityksen perustamisesta, sosiaaliturvasta ja työhyvinvoinnista. Käsikirja on laadittu erityisesti työelämään siirtymässä oleville korkea-asteen opiskelijoille Suomessa, mutta sitä voivat hyödyntää kaikki näistä asioista kiinnostuneet.