Keikkatyön käsikirjan eri osioissa on viitattu termeihin ennakkoperintärekisteri ja arvonlisävero eli ALV. Miten ne liittyvät kevytyrittämiseen?

Ennakkoperintärekisteri

Palkasta sekä työ- tai käyttökorvauksesta maksetaan veroa, joka suoritetaan ennakkomaksuna. Työnantaja pidättää ennakkoveron palkasta, mutta työ- tai käyttökorvauksen ennakkoveron maksu riippuu siitä, kuuluuko maksun saaja ennakkoperintärekisteriin vai ei.

Lähtökohtaisesti kaikki yrittäjät kuuluvat ennakkoperintärekisteriin, ja freelancerit voivat hakeutua siihen vapaaehtoisesti. Kevytyrittäjät eivät kuulu rekisteriin, vaan laskutuspalveluyritys maksaa verottajalle heidän ennakkoveronsa.

Ennakkoperintärekisteriin kuuluvat maksavat itse ennakkoperintämaksun määräajoin. Ennakkoperintärekisteriin kuuluminen antaa yrittäjän toiminnasta vakuuttavan kuvan toimeksiantajille eli asiakkaille ja helpottaa heidän hallinnollista työtään.

Yksityiset kotitaloudet voivat tehdä kotitalousvähennyksen ennakkoperintärekisteriin kuuluvien yritysten ja freelancereiden palveluista työn osuuden osalta. Myös kevytyrittäjien työstä voidaan tehdä kotitalousvähennys, koska laskutuspalveluyritys itsessään kuuluu ennakkoperintärekisteriin.

https://yrityksen-perustaminen.net/ennakkoperintarekisteri/

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yritystoiminta/verohallinnon-rekisterit/ennakkoperintarekisteri/

https://www.ukko.fi/yrittajyyskoulu/ennakkoperintarekisteri/

Arvonlisävero eli ALV

Arvonlisäveroa on selitetty laajemmin Keikkatyön käsikirjan Yrittäjänä toimiminen osion Yrityksen verotus alaosion alaosiossa Arvonlisävero ALV sekä myös osiossa Kevytyrittäjyys vs. yrittäjyys.

Vaikka kevytyrittäjä ei voi olla ALV-velvollinen, kevytyrittäjien toimeksiantajille lähetetyissä laskuissa on mukana arvonlisävero. Tämä johtuu siitä, että laskutuspalveluyritys itsessään on ALV-velvollinen. Mutta koska kevytyrittäjä ei ole ALV-velvollinen, hän ei voi tehdä ALV-vähennyksiä eikä myöskään hakea arvonlisäveron alarajahuojennusta. Kevytyrittäjän ei siis tarvitse huolehtia arvonlisäverosta muutoin kuin muistaa laskua laatiessaan ilmoittaa, mihin ALV-kantaan hänen toimintansa kuuluu. Laskutuspalvelut neuvovat tässä asiassa, jos siitä ei ennestään tiedä.

Yrittäjälle, joka perustaa laskutuspalvelun avustuksella oman yrityksen, voi tämän yrityksen myötä syntyä arvolisäverovelvoitteita. Yrittäjän on syytä selvittää käyttämästään laskutuspalvelusta, kuinka hänen tulee arvonlisäveron suhteen toimia.

https://yrityksen-perustaminen.net/arvonlisavero/

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/arvonlisaverotus/rekisterointi/

https://op-kevytyrittaja.fi/tuki/verotus/mika-on-arvonlisavero

https://www.ukkopro.fi/maksuperusteinen-kirjanpito-ja-arvonlisaveroilmoitus/

Kevytyrittäjän matkakulut

Laskutuspalveluyritysten kaksi erilaista toimintatapaa – muodollinen työsopimus tai laskutussopimus – vaikuttavat matkakorvausten verokäsittelyyn: verovapaita matkakustannusten korvauksia voi maksaa vain työnantaja. Tämän seikan taloudellisen vaikutuksen suuruus vaihtelee tilanteen mukaan.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/110037/laskutuspalveluyritysten-maksamat-matkakustannusten-korvaukset-ennakkoperinnassa-ja-tuloverotuksessa/