Työsuhde syntyy, kun työnantaja ja työntekijä sopivat työn tekemisestä esimerkiksi työsopimuksella. Työsuhteessa työtä tehdään työnantajan johdon ja valvonnan alaisena ja työstä maksetaan palkkaa. Työsuhde voi olla myös määräaikainen, kun kyse on esimerkiksi lyhytaikaisesta projektista tai vanhempainvapaasta.

Osa-aikaisessa työsuhteessa työntekijän työaika on lyhyempi kuin vastaavan kokoaikaisen työntekijän säännöllinen työaika. Työsuhde voi olla osa-aikainen sopimuksen perusteella tai työnantajan yksipuolisella päätöksellä. Myös työntekijällä on tietyissä tilanteissa oikeus siirtyä osa-aikatyöhön, jos hän esimerkiksi aloittaa osittaisen hoitovapaan.

Vaihtelevan työajan sopimus

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työsuhteesta, jossa työajan pituutta ei määritellä kiinteästi vaan työntekijä kutsutaan töihin tarvittaessa. Työnantajan tarjoama työaika voi vaihdella nollasta tunnista täyteen työaikaan. Tällöin kyseessä on nollatuntisopimus eli virallisesti vaihtelevan työajan sopimus. Tällaisia sopimuksia tehdään esimerkiksi henkilöstövuokrausyrityksissä. Kaikilla toimialoilla nollatuntisopimukset eivät ole sallittuja.

Muodollinen työsopimus

Kun työskentelet kevytyrittäjänä laskutuspalveluiden kautta, työsuhdetta ei synny. Laskutuspalveluyritykset tekevät kanssasi vain muodollisen työsopimuksen, jota voisi oikeastaan kutsua ennemminkin ”palvelusopimukseksi” kuin työsopimukseksi. Työsopimuksessa sovitaan sellaisista asioista, joista laskutuspalveluiden käytössä ei sovita. Laskutuspalveluyrityksen käyttäjä esimerkiksi sitoutuu palveluun mahdollisella palvelumaksulla.

Työehtosopimus

Työntekijän oikeudet määräytyvät työlainsäädännön ja työehtosopimusten mukaan. Niissä määritellään esimerkiksi vähimmäispalkat, työajat, lomat, sairausajan palkat ja työsopimuksen päättämisen ehdot. Työlainsäädäntö ei kuitenkaan määrittele vähimmäispalkkaa, vaan se määritellään mahdollisessa työehtosopimuksessa. Työnantajaliitto ja työntekijäliitto sopivat yhdessä tietyn alan työehdoista. Silloin alalle syntyy työehtosopimus (TES).

Paikallinen sopiminen

Kaikilla toimialoilla ei ole yleistä työehtosopimusta. Työsuhteista voidaan sopia myös paikallisesti. Yleisimmin sillä tarkoitetaan työpaikalla tapahtuvaa koko henkilöstöä tai tiettyä henkilöstöryhmää koskevaa sopimista. Jos toimialalla on TES, se määrittää, mistä asioista voidaan sopia paikallisesti. Paikallinen sopiminen voi olla järkevää niin työnantajille kuin työntekijöillekin. Työntekijöiden näkökulmasta on tärkeää, että paikallisesti sovittaessa heitä edustaa asiantunteva luottamushenkilö.

Työsuhde-etu

Työsuhteisiin saattaa liittyä työsuhde-etu (luontoisetu). Näitä voivat olla esimerkiksi asunto-, auto-, ravinto- tai puhelinetu. Työnantajalta saatu luontoisetu verotetaan palkkatulona.

Työntekijän sosiaaliturva

Työnantajan lakisääteinen velvollisuus on huolehtia työntekijöiden sosiaaliturvasta. Palkansaajan sosiaaliturvan maksaa sekä palkansaaja itse että työnantaja. Se rahoitetaan osin myös verovaroin. Työnantaja vähentää palkansaajan sosiaaliturvamaksut suoraan bruttopalkasta.

Ammattiliitto

Ota selvää, mikä on oman ammattialasi ammattiliitto. Sieltä saat neuvoja työsopimukseen, työaikaan ja palkkaukseen liittyvissä asioissa.

https://tyoelamaan.fi/tyosuhde/

https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde

https://www.palkkaus.fi/abc/tyosopimus/