Työ- ja toimeksiantosuhde

Millaisia työsuhteita on? Työtä, tehtäviä ja palveluksia voidaan tehdä työsuhteessa tai muussa sopimussuhteessa. Muusta kuin työsuhteesta käytetään nimitystä toimeksiantosuhde. Yleensä kyseessä on toimeksiantosuhde, jos osapuolten välillä on tehty toimeksiantosopimus. Jos kyseessä on työsuhde, siitä tehdään työsopimus.

Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ovat perusasioita, jotka ovat työelämässä jokaisen vastuulla. Suomessa on Yhdenvertaisuuslaki, jota meidän jokaisen on noudatettava. Laki takaa puitteet syrjinnän ehkäisemiseen.