Keikkatyön käsikirjan materiaalipankki koostuu PIRSSI – pirstaleiseen työelämään siirtyminen hankkeen aikana tehdyistä podcasteista, artikkelikokoelmasta sekä linkeistä itsensä työllistäjiä neuvoville sivustoille ja eri tahojen julkaisemiin työelämää käsitteleviin tutkimusraportteihin.