Tämän päivän työelämässä useimmilla toimialoilla verkostoitumisen merkitys on suuri. Varsinkin yrittäjän mutta myös palkansaajan kohdalla toiminta perustuu nykyään omiin henkilökohtaisiin verkostoihin. Verkostoituminen on tavallaan yhteistyötä, joka avaa uusia, usein yllättäviäkin toimintamahdollisuuksia ja muotoja. Ideaalitilanteessa se edistää kaikkien uramahdollisuuksia.

Sosiaalinen media on tehnyt yhteyden ottamisesta eri ihmisiin helppoa. Syvällistä kommunikointia voi periaatteessa syntyä puhtaasti digitaalisessa ympäristössäkin, mutta henkilökohtainen kasvokkain käytävä yhteydenpito on yhä tärkeää.

Verkostoitumiseen vaaditaan vain, että olet valmis ja kiinnostunut tapaamaan uusia ihmisiä ja haluat oppia tuntemaan heidät. Työelämän verkostoitumisessa on tärkeää suhteiden henkilökohtaisuus – pelkkä käyntikorttien jakaminen tai somekontaktien kerääminen eivät riitä. Uusiin ihmisiin tutustuminen on helpointa, jos kontaktiin on jokin muukin syy kuin vain pintapuolinen verkostoituminen. Esimerkiksi konkreettinen yhteistyöehdotus tai jonkin tulevaisuuden idean esittely on hyvä tapa lähestyä kiinnostavaa tahoa.

Verkostoitumisessa on tärkeää, että olet myös valmis auttamaan muita. Verkostoituminen on kumppanuuden rakentamista, jossa keskeistä on antaa enemmän kuin ottaa. Jaa verkostoja ja esittele tuntemiasi ihmisiä muille. Näin varmistat, että muut auttavat myös sinua. Samalla syvennät ammatillisia suhteitasi ja siten parannat omien verkostojesi laatua.

Myös muut kuin työelämän kontaktit voivat olla osa verkostoasi. Sinulla on jo mahdollisesti monenlaisia verkostoja, joihin kuulut: perhe ja sukulaiset, tuttavat ja ystävät, opiskelukaverit, sisarusten tai vanhempien ystävät, naapurit ja tutuntutut, luottamustehtävistä ja harrastuksista tutut ihmiset, entiset työpaikat ja työkaverit, harjoittelupaikat, kesätyöpaikat ja niiden työntekijät, sosiaalisen median seuraajat ja tykkääjät ja niin edelleen.

Kaikki kontaktit voivat olla tärkeitä, mutta mitä läheisempi suhde on, sitä tärkeämpää on huomioida suhteen vastavuoroisuus. Ei ole mielekästä uhrata omia läheisiä ihmissuhteita työelämän alttarille.

Verkostoitua kannattaa myös ammattirekrytoijien kanssa. Heillä on paljon kontakteja työnantajiin ja heillä voi olla myös sisäpiirin tietoa esimerkiksi kiinnostavista piilotyöpaikoista.

Verkoston rakentaminen on pitkäjänteistä työtä. Kontaktien luominen kannattaa aloittaa jo opintojen aikana, vaikka työnhaku ei olisikaan vielä ajankohtaista. Voit ottaa yhteyttä kiinnostaviin yrityksiin ja organisaatioihin, vaikka ne eivät juuri tällä hetkellä etsisikään uusia työntekijöitä. Valmis kontakti toimii hyvänä pohjana keskusteluissa jatkossa.

https://www.ukko.fi/yrittajyyskoulu/verkostoituminen/