Työn murrokseen ja “uuteen työhön” liittyen löytyy paljon tutkittua tietoa ja erilaisia neuvontapalveluja. Keikkatyön käsikirjan Linkit-osioon on koottu otos näistä tutkimuksista ja palveluista.