Yrittäjän sairauspäivärahaan ovat oikeutettuja pysyvästi Suomessa asuvat 18–67-vuotiaat yrittäjät. Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä.

Sairauspäivärahaa maksetaan saman sairauden perusteella enintään 300 arkipäivältä kahden vuoden tarkastelujakson aikana. Päivärahaoikeus syntyy sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden perusteella, ja päivärahan suuruus määräytyy nykyisin (1.1.2020 lähtien) pelkästään vahvistetun YEL-työtulon mukaan. Omavastuuaika YEL-vakuutetulla yrittäjällä on sairastumispäivä, minkä jälkeen YEL-päivärahaa maksetaan yhdeksältä arkipäivältä.

Sairauspäivärahaa haetaan Kelasta. Yrittäjälle maksettavan etuuden nimi on YEL-päiväraha, joka työkyvyttömyyden pitkittyessä muuttuu normaaliksi sairauspäivärahaksi. Se perustuu yrittäjän YEL-vakuutuksen määrään ja muihin mahdollisiin vuositulossa huomioitaviin tuloihin.

YEL-päivärahan saamiseksi tarvitaan vähintään terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan todistus työkyvyttömyydestä. Varsinaisen sairauspäivärahan osalta edellytetään lääkärintodistusta.

Yrittäjän on mahdollista saada myös osasairauspäivärahaa, jonka tarkoitus on tukea työssä pysymistä ja työhön paluuta.

https://www.kela.fi/sairauspaivaraha-maara-yrittaja