Jossain kohti voi tulla vastaan tilanne, että omin tai lähipiirin avuin ei pääse enää eteenpäin. Silloin on tullut aika hakea apua yhteiskunnan tukiverkoista. Se, mistä suunnasta apua lähtee hakemaan, riippuu henkilön tilanteesta. Palkkasuhteessa työskentelevät kuuluvat työterveyspalveluiden piiriin. Yrittäjäjärjestöihin (esim. Suomen Yrittäjiin) ja sen aluejärjestöihin kuuluvat voivat lähestyä avuntarpeessa järjestöä ja sen asiantuntijoita. Jos yrittäjä on ottanut itselleen työterveyshuollon, apua voi lähteä etsimään siitä suunnasta. Muussa tapauksessa voi tukeutua kunnalliseen terveydenhuoltoon ja hakea apua oman kotikunnan terveyspalveluista.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat ovat ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluiden piirissä, ja heille se on ensisijainen paikka hakea apua. Korkea-asteen kouluissa toimii myös opintojenohjausjärjestelmä, jossa on tutor-opettajia ja opinto-ohjaajia tai muilla nimikkeillä toimivia vastaavia henkilöitä. Myös heiltä voi pyytää apua.

Väsynyt, täysin loppuun palanut ja masentunut ihminen ei jaksa hakea apua. Älä koskaan päästä tilannetta niin pitkälle.

https://www.yrittajat.fi/tietopankki/turvaa-yrittamiseen/henkinen-hyvinvointi/

https://www.kela.fi/yrittajat

https://stm.fi/terveyspalvelut

https://www.yths.fi/

https://www.ttl.fi/teemat/tyohyvinvointi-ja-tyokyky/tyoelama-ja-mielenterveys

https://www.ttl.fi/teemat/tyohyvinvointi-ja-tyokyky/elintavat/uni-ja-palautuminen