Osuuskunta (Osk) on järkevä yhtiömuoto itsensä työllistämiseen silloin, kun joukko ammattilaisia lähtee testaamaan erilaisia liiketoimintamalleja. Liikeidean ei välttämättä heti tarvitse olla kirkkaana mielessä, vaan se voi muotoutua tarpeen mukaan. Osuuskunnan perustamiseen ei tarvita suuria aloituspääomia, ja osuuskuntaan liittyminen ja siitä poistuminen on hallinnollisesti vaivatonta.

Osuuskunta ja osa-aikainen yrittäminen on järkevää silloin, kun asiakkaita on satunnaisesti. Esimerkiksi kulttuurialalla on osuuskuntia, joissa osuuskuntalaisten taidot täydentävät toisiaan sopivasti: yksi on valokuvaaja, toinen graafinen suunnittelija, kolmas animaattori ja niin edelleen. Osuuskunnan säännöissä sovitaan, mikä osuus laskutuksesta kuuluu osuuskunnalle ja mikä osuus voidaan maksaa jäsenille esimerkiksi palkkana.

Osuuskuntalaisten on syytä luottaa toisiinsa vahvasti. Jonkun osuuskuntalaisen on oltava muita aktiivisempi ja pyöritettävä hallintoa tai osuuskunnan on palkattava henkilö vastaamaan kaikista lakisääteisistä vaatimuksista.

Yrittäjän aseman muodostuminen kannattaa selvittää tarkkaan viranomaisilta ennen työosuuskuntatoiminnan aloittamista. Periaatteessa kaikki yritysmuodot mahdollistavat osa-aikaisen yrittäjyyden, mutta osuuskuntamuodossa se on selkeintä: mikäli osuuskunnassa on vähintään seitsemän jäsentä (ja heillä alle 15 prosentin omistusosuudet) ja jäsenet ovat osuuskuntaan työsopimuslain alaisessa työsuhteessa, heitä ei pidetä virallisesti yrittäjinä. Näin ollen palkansaajakin voi kuulua osuuskuntaan ja kuulua edelleen esimerkiksi työttömyysturvan piiriin.

Osuuskunnan perustaminen:
https://yrityksen-perustaminen.net/osuuskunnan-perustaminen/

perustajanopas.pellervo.fi/osuuskunta-tyonantajana/

Osuuskuntalaki:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130421

Työosuuskunta Wikipediassa:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ty%C3%B6osuuskunta