TE-toimistossa selvitetään, oletko työttömyysturvalaissa määritelty yrittäjä. Jos olet, tämän jälkeen tarkistetaan se, onko yritystoimintasi loppunut tai oma työllistymisesi yrityksessä päättynyt. Mikäli molemmat ehdot täyttyvät, voit saada työttömyyskorvausta työttömäksi työnhakijaksi ilmoittauduttuasi.

Sinut luokitellaan yrittäjäksi, jos olet YEL- tai MyEL-vakuutuksen ottanut toiminimiyrittäjä tai päätoiminen kevytyrittäjä tai jos pyörität omin voimin osakeyhtiötä tai muuta yritysmuotoa.

Työttömyyskorvaus voi olla joko Kelan maksamaa päivärahaa, työmarkkinatukea tai Yrittäjien työttömyyskassan maksamaa ansiosidonnaista päivärahaa. Työttömyyskorvauksen saamiseksi myös työssäoloehdon tulee täyttyä.

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun hän on edeltävän neljän vuoden aikana työskennellyt vähintään 15 kuukautta yrittäjänä. Voit käyttää yrittäjän työssäoloehdon laskennassa apuna Kelan tarjoamaa laskuria.

https://yrityksen-perustaminen.net/yrittajan-tyottomyysturva/

https://www.kela.fi/tyottomasta-yrittajaksi