Toiminimiyrittäjyys (T:mi) tarkoittaa, että yrityksesi tulot ovat henkilökohtaisia tulojasi. Toisaalta vastaat yrityksen toiminnasta yksin omalla omaisuudellasi. Toiminimen tulosta verotetaan ansio- tai pääomatuloina yhdessä muiden tulojesi kanssa.

Toiminimiyrityksen perustaminen ja hallinnointi on suhteellisen vaivatonta. Kirjanpidossa riittää, että lasket vain menosi ja tulosi sekä säilytät kuitit (niin sanottu yhdenkertainen kirjanpito). Toiminimiyrittäjänä et ole tilintarkastusvelvollinen, joten sinun ei tarvitse järjestää yrityksellesi vuotuista tilin- tai toiminnantarkastusta.

Toiminimiyritys perustetaan aina yksin, sillä toiminimi olet sinä itse. Toiminimi on helpoin ja riskittömin tapa toimia yrittäjänä: lakisääteisiä velvoitteita on suhteellisen vähän ja veroilmoituksen tekoon on verottaja antanut hyvät ohjeet. Oleellista toiminimiyrittämisessä on kuitenkin se, että olet henkilökohtaisella omaisuudellasi vastuussa kaikista tekemistäsi sopimuksista, sitoumuksista ja veloista.

Toiminimiyrittämisen keskeinen ominaispiirre on se, että riittää kun luotat itseesi; yrityskumppaneita ei tarvita.

Toiminimen perustaminen:
https://yrityksen-perustaminen.net/toiminimen-perustaminen/

Mistä yksityisen elinkeinonharjoittajan ”palkka” muodostuu:
https://go.accountor.fi/toiminimen-palkka-yksityisotto/

Toiminimilaki:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790128